Ta del av nyheterna och beställ Ecos 2.10

Det har blivit dags för ny version av Ecos. Uppdateringen innehåller bland annat stöd för överföring av radonmätningar från radfil till mätplatser i Ecos, utökade klassificeringsmöjlighet för handlingar samt möjlighet att blanda tim- och schablonavgifter i ärendedebitering.

Ett smakprov av Ecos 2.10:

 • Bättre prestanda på startsidan
 • Möjligt kombinera debitering av tim- och schablonavgifter i samma ärende
 • Ny funktion för inställningen ”Debiteringsmodell”
 • Återläsning av bekräftelser från e-arkiv
 • Radonmätningar
  • Överföring till befintlig mätplats vid inläsning
  • Skapa ny mätplats vid inläsning
  • Utökning av antalet möjliga våningsplan
 • Handlingsklassificeringar
  • Lokala inställningar för tillgänglighet på ärenden och anläggningar
  • Lokala underrubriker
  • Inaktivering av handlingar och ärendetyper oberoende av varandra
 • Värdelista för köldbärarvätskor

Atom för Ecos

I den nya versionen har vi förberett Ecos för att kunna hantera Atom. Dock kommer vi att genomföra en rejäl testomgång av funktionaliteten innan den tas i bruk och Atom börjar implementeras hos beställande Ecos-kommuner.

Läs hela listan över förbättringarna under Ecos versionsinformation i hjälptexten. Observera att hjälptexten och versionsinformationen nu återfinns på samma ställe, via samma länk från Ecos. Kontakta kundservice om du saknar inloggningsuppgifter.

Beställ via kundservice

Kontakta Sokigos kundservice för beställning – ange att det gäller uppgradering till Ecos 2.10.

Vid frågor, kontakta gärna: