Glad Påsk!

Focus-teamet önskar dig en trevlig och glad påsk! Innan du går på ledighet vill vi ge lite aktuell information kring vad som händer just nu.

För närvarande händer det otroligt mycket inom detaljplaneområdet med mängder av initiativ, bl.a. från våra myndigheter. År 2021 kommer bli ett intressant år av förberedelser inför de nya lagkraven som träder i kraft den 1 januari 2022.

Ny version Focus Detaljplan 21

Vi planerar release av den nya versionen Focus Detaljplan 21 under vecka 14. Det har varit ett stort och omfattande arbete att anpassa den nya versionen till de nya förutsättningarna. I den nya versionen finns stöd för de nationella specifikationerna och leverans till Lantmäteriets nationella geodataplattform, samt reviderad planbestämmelsekatalog enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd.

Vårt råd är att så många som möjligt snabbt uppdaterar till ny version trots att föreskrifterna och leverans till plattformen blir obligatoriska först den 1 januari 2022. Releaseinformation och uppgraderingsinstruktioner kommer via e-post dagen innan releasen.

Kör du AutoCAD 2018 eller tidigare version idag? Då behöver du uppdatera AutoCAD till version 2019, 2020 eller 2021 för att nya Focus Detaljplan 21 ska fungera.

Kurser med nyheterna i Focus Detaljplan 21

Vi rekommenderar att alla Focus-användare deltar på våra nyhetskurser. Det är viktigt att alla förstår hur de nya föreskrifterna och specifikationerna ska hanteras på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder följande kurser:

Varmt välkommen med din anmälan till önskad kurs!

Kommande versioner av Focus Detaljplan

Eftersom det sker så många förändringar i vår omgivning kommer det troligen ytterligare en ny version runt sommaren 2021 och även vid årsskiftet 2021/2022.

Föreskrifter för planbeskrivning

I föreskrifterna för planbeskrivning finns krav på digital koppling mellan plankartan och planbeskrivningen. Vi för just nu en löpande dialog med Lantmäteriet och Boverket kring det fortsatt arbetet för nya specifikationer till planbeskrivningen.

Producentavtal med Lantmäteriet

Förbered gärna leverans till Lantmäteriets nationella geodataplattform genom att teckna producentavtal med dem. Mer information hittar du här alt. kontakta din regionala geodatasamordnare.

Focus Detaljplan Total

Vi är glada över att vår nya Focus-variant med inbyggd CAD-klient har väckt stort intresse med många deltagare på våra webinar. Niklas Billgren kommer bli ny produktägare för Focus Detaljplan Total och samarbetet mellan Focus-varianterna fortsätter som vanligt. Ett tiotal nya kunder har beställt och ett par kommuner kommer vid release att gå över till Focus Detaljplan Total. Vi har också hållit den första kursen med en testkommun som nu är igång med ritandet.

Glada påskhälsningar från Lena, Niklas, Babak, Anna och Tony