FB 7.8.1 är en obligatorisk version för att FB FIR RiksSök och ytladdning ska fortsätta fungera. 

I vårt versionsmeddelande kan du ta del av alla nyheter i FB 7.8.1. Det är viktigt att du som FB systemansvarig på din kommun läser versionsmeddelandet, oavsett om din kommun gör installationen på egen hand eller tar hjälp.

Uppgraderingsinstruktionen är för dig som installerar på egen hand. Installationsprogram och dokumentation hittar du via FB produktsidas FTP. Logga in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar ditt lösenord.

Viktigt att du uppgraderar för att FB KID Rikssök ska fungera efter den 15 december

Uppgraderingsinstruktionen innehåller en mindre konfigurationsförändring som är obligatorisk för att FB KID RikSök ska fortsätta fungera efter den 15 december. Inställningen görs enkelt i FB Underhåll och kan utföras av FB systemansvarig på din kommun. Ytterligare information om FB 7.8.1 hittar du i vårt tidigare nyhetsbrev.

Önskar du hjälp med installation eller vid frågor, kontakta gärna:

Sokigos kundservice via e-post kundservice@sokigo.com