Officiell release av FB 7.10

Huvudanledningen till FB 7.10 är omfattande förändringar i direktåtkomsttjänsterna. Utöver de obligatoriska förändringarna innehåller FB 7.10 flera efterlängtade nyheter, som till exempel stöd för PDF vid hämtning av akter från Arken.

FB 7.10 är en version som alla FB-kunder måste uppgradera till senast under februari 2023. Nästa planerade FB-version kommer under våren 2023.

I vårt versionsmeddelande kan du ta del av alla nyheter i FB 7.10. Det är viktigt att du som är systemansvarig för FB i din kommun läser versionsmeddelandet, oavsett om du gör installationen på egen hand eller tar hjälp.

Uppgraderingsinstruktionen är för dig som installerar på egen hand. Installationsprogram och dokumentation hittar du via FB produktsidas FTP. Logga in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar ditt lösenord.

Ytterligare information om FB 7.10 hittar du i vårt tidigare nyhetsbrev.

Önskar du hjälp med installation?

Du som önskar hjälp med installationen kan kontakta Sokigos kundservice, gärna omgående, för att vi ska hinna hjälpa dig före sista februari. Installation av MiniMap beställs som ett separat jobb.

På gång under våren 2023

Vi planerar att bjuda in både till webinar och produktträffar under våren 2023, så håll utkik i din e-post!