Nytt partnerskap för optimerad skoglig produktion och minskad miljöpåverkan

Sokigo och Creative Optimization har ingått partnerskap för produktintegration. TimberTrail från Creative Optimization som innovativ och unik metod för automatiserad optimering av skogliga körvägar integreras nu med Sokigos välrenommerade system för inköp, förvaltning och skoglig produktion – TimberTrack (Sokigo Forest-konceptet). Användarna får en homogen och effektiv arbetsmiljö för bästa effektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Sedan hösten 2021 har Sokigo tillsammans med kunder arbetat med och nu färdigställt första versionen av produktions-/inköpsstödet TimberTrack med integrerat stöd för Creative Optimizations produkt TimberTrail. TimberTrails funktioner direkt i det webbaserade TimberTrack ger användaren automatiserade och optimerade alternativ för val av körvägar i skog och mark. Det unika, förutom de enskilda produkternas egenskaper, är att denna optimering nu erbjuds integrerad i en produkt som redan idag används av många kunder för sin skogliga produktion.

TimberTrack och dess kunder får nu ytterligare en värdefull funktion och befäster sin ställning som marknadens bästa system för skoglig produktionsplanering. Vi är glada att tillsammans med Creative Optimization kunna fortsätta utvecklingen av ett ledande verktyg för effektivt och hållbart skogsbruk. Det här är nog bara början av vårt partnerskap, säger Staffan Bygdén, affärsområdeschef på Sokigo.

TimberTrail använder stora datamängder med digital information om markfuktighet, lutning, skogens densitet, fornlämningar med mera. Med denna data skapar en optimeringsmodell ett förslag till basvägar och basstråk för skotare, vilket leder till minskad risk för markskador samtidigt som arbetet optimeras. Tillsammans med planerade förutsättningar och användarinställningar från TimberTrack, som t.ex. områden, volymer, tvingande körvägar och säsong, skapas olika förslag som kan användas direkt för beräkningar, planering och produktion.

Vi är glada att våra funktioner och produkter för optimering av skogsbruket nu får en bra plattform med stort potentiellt kundunderlag. Vår gemensamma vision om att just optimera och effektivisera virkesflödet passar väl ihop inom detta partnerskap. Att vi sedan kompletterar varandra med olika egenskaper och styrkor blir ett vinnande koncept, säger Erik Rönnqvist, COO på Creative Optimization.

Alla nya verktyg och resultat nås direkt från dialoger och kartan i TimberTrack. Arbetsflödet blir optimerat och fördelarna blir många. De optimerade körvägarna kan till exempel nu skickas direkt till maskiner och andra mobila enheter. Den nya integrationen testas nu av de första kunderna och finns tillgänglig inom kort för den öppna marknaden. Tjänsten kan användas över hela Sverige.

För mer information

Sokigo:
Staffan Bygdén, Affärsområdeschef Tel: 0950-236 45 | Email: staffan.bygden@sokigo.com
Creative Optimization:
Erik Rönnqvist, COO Tel: 076–188 74 75 |Email: erik@creativeoptimization.se

Om Sokigo
Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära geografisk IT. Kunder återfinns förutom i den offentliga sektorn och allmänt inom den privata sektorn främst inom skogsindustri, entreprenad och energisektorn. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Sokigo ingår i Addnode Group (publikt) med 1900 anställda i 19 länder. Addnodes aktie är listad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, se www.sokigo.com/skog/

Om Creative Optimization
Creative Optimization jobbar aktivt för att minska klyftan mellan forskning och praktisk användning av innovation och forskningsresultat. Genom att kombinera erfarenheter från innovationsprojekt, som genomförts med en mängd olika företag, och vår kunskap och förståelse att integrera avancerade optimerings- och analysverktyg skapar vi lättanvända och intuitiva beslutsstöd som dessutom enkelt kan integreras i befintlig verksamhet. Vi kompletterar detta med effektiv datahantering, Big data och metoder inom artificiell intelligens för att stödja digitalisering av hela försörjningskedjan. Vi är dedikerade till att utveckla och skapa nya och intelligenta beslutsstödsystem. För ytterligare information, se www.creativeoptimization.se