Nytt och unikt logistiksystem för massa- och pappersbruk optimerar produktionen

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell Mönsterås utvecklat ett system som optimerar och kvalitetssäkrar vedgårdens lager. Dessutom underlättas receptstyrningen till produktionen genom beslutsstöd för truckföraren. Den nya produkten GPS Timber Pulp är en vidareutveckling av GPS Timber som sedan länge varit ledande inom Europas sågverksindustri.

Sokigo och Datapolarna har tillsammans med Södra Cell i Mönsterås tagit fram en ny produkt för logistik- och produktionsstyrning – GPS Timber Pulp. Utifrån GPS Timber för sågverk har de tillsammans anpassat produkten för just massa- och pappersbruk. Det finns även många logistiska likheter mellan sågverk och till exempel renserier. Bland annat tillförs en hel del nödvändiga möjligheter med nya GPS Timber Pulp, en av de mest betydande kan sägas vara möjligheten att styra och kvalitetssäkra blandningen av råvara (recept) till produktionen.

– En process som saknar eller har bristfällig kontroll och styrning på ingående råvarukvalitet kan inte stabiliseras eller systematiskt förbättras. Med GPS Timber Pulp får vi full kontroll på vedlagret och kan receptstyra vedmixen till produktionen, säger Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle på Södra Cell Mönsterås.

Produkten som baseras på geografisk positionering av råvara och maskiner/truckar i realtid. Den har ständig koppling till kringliggande produktionssystem och tillför kvalitativ lagerstatus och spårbarhet. Med det datorbaserade förarstödet kan maskinföraren få direkt information om vilka kvaliteter som ska användas och varifrån det ska hämtas. Samma princip gäller för inkommande råvara.

– GPS Timber Pulp är en naturlig fortsättning på vårt engagemang för att digitalisera och effektivisera den skogliga industriprocessen. Vi är glada att vi i nära samverkan med Södra Cell Mönsterås kunnat utveckla ett ledande verktyg för effektiv och hållbar produktionsstyrning, säger Staffan Bygdén, affärsområdeschef på Sokigo.

GPS Timber Pulp kom att driftsättas på Södra Cell Mönsterås kring årsskiftet 2019/2020 och är i full produktion sedan dess. Just nu trimmas och paketeras produkten för vidare försäljning inom massa- och pappersbruksindustrin, främst i Norden/Europa.

GPS Timber Pulp ägs, utvecklas och förvaltas av de båda företagen Sokigo och Datapolarna i samverkan.

För mer information

Sokigo: Staffan Bygdén, Affärsområdeschef, 0950-236 45, staffan.bygden@sokigo.com.
Södra Cell Mönsterås: Johan Sjögren, Produktionschef flis & biobränsle, 073-0511 689, johan.sjogren@sodra.com.

Om Sokigo

Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära geografisk IT. Kunder återfinns förutom i den offentliga sektorn och allmänt inom den privata sektorn främst inom skogsindustri, entreprenad och energisektorn. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Sokigo ingår i Addnode Group (publ) med 1850 anställda i 19 länder. Addnodes aktie är listad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, se www.sokigo.com.

Om Södra Cell Mönsterås

Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra. Bruket togs i drift redan 1958. Efter utbyggnader och utveckling är fabriken idag en av världens modernaste. Här tillverkas årligen 750 000 ton pappersmassa. Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Tillsammans har vi skapat en framgångsrik och växande industrikoncern. För ytterligare information, se www.sodra.

Foto: Copyright © Per Pixel Petersson, All Rights Reserved.