Ny version av Boverkets planbestämmelsekatalog – kommande release av GEOSECMA for ArcGIS har fullt stöd för förändringarna

Den 2 maj 2024 släppte Boverket en ny och snabbare version av Planbestämmelsekatalogen. Uppdateringen innehåller småjusteringar som berör en användningsbestämmelse och 16 egenskapsbestämmelser:

  • Fyra helt nya planbestämmelser läggs till och sex bestämmelser uppdateras (ytterligare identifierare för ”ersätts av”).
  • Den tidigare bestämmelsen om våningsantal är pensionerad och ersätts av tre nya bestämmelser där beteckningen ändras från siffror till romerska siffror.

Läs mer om uppdateringen på Boverkets hemsida

Kommande release av GEOSECMA for ArcGIS har fullt stöd för nya planbestämmelsekatalogen

Stöd för denna myndighetsanpassning av GEOSECMA Fysisk planering lanseras i kommande release 10.9.1 SP6.3 som släpps samtidigt som version GEOSECMA 11.1 SP4. Inom närmaste veckorna kommer vi att förmedla releaseerbjudande till GEOSECMA systemansvariga, där våra kunder med GEOSECMA Fysisk planering kan beställa anpassningen för 10.9.1 och få stöd för Boverkets nya planbestämmelsekatalog.

Håll dig ajour via Releaseplan för GEOSECMA for ArcGIS