Nu förstärker vi TopoDirekt och Focus Detaljplan med planmosaiken!

Planmosaiken är viktig för att få en samlad bild över alla gällande detaljplaner i kommunen. Den är även en grund för att kunna göra GIS-analyser och skapa e-tjänster.

Så enkelt skapar du en planmosaik från Focus Detaljplan

I den nya versionen TopoDirekt 20 finns en ny funktion för att skapa en planmosaik. Från Focus Detaljplan gör du en gml-export som lagras i databasen i TopoDirekt. Där görs en automatisk klippning av den äldre planen som släcks ut av den nya.

För att göra det ännu tydligare har vi spelat in en kort film som visar hur det går till.
Klicka här för att titta på filmen!

Vill du ha mer information eller boka ett webbmöte för att diskutera hur din kommun kommer igång med planmosaik? Kontakta gärna:

Produktägare TopoDirekt, Fredrik Söderberg, tel. 08-586 235 02
Produktägare Focus Detaljplan, Lena Johnsson, tel. 0221-722 54