Nu kan du beställa Minut Bygg version 3!

Det är med glädje vi nu kan informera om att Minut Bygg v. 3 är färdigställd och finns redo för dig som vill beställa.

En av nyheterna är den nya e-tjänsten ”Lägg till intressent till ditt byggärende”. Den angivna intressenten registreras då direkt i ärendet.

Fler nyheter och förbättringar:

 • Förbättringar i Mina byggärenden:
  • Nya filtreringsmöjligheter
  • Ta del av beslut med läskvitto
  • Tabell med intressenter i ärendet
 • Omstart av e-tjänsten PBL* med en del nya funktioner som:
  • Sökning av kontrollansvarig i ByggR-register
  • En sida för alla bilagor
  • Autoslutförande vid fastighetssökning på adress
 • Övriga förbättringar
  • Ogiltiga handlingar presenteras med textgenomstrykning
  • Läskvitto innehåller händelserubrik
  • Förbättrad sortering av händelser
  • Förbättrat beteende vid ”Spara” och ”Återuppta”
 • Generella förbättringar kopplade till vidareutveckling av plattformen:
  • Redigering av fältrubriker via ”Redigera texter”
  • Högre flexibilitet för att skicka om ärenden vid ev. fel i koder, för långa rubriker, felaktiga format i ansökan/anmälan

*Allt kommunspecifikt textmaterial behöver ses över av respektive kommun.

Här kan du se allt som finns i Minut Bygg v. 3: https://dok.sokigo.com/display/NOVA202201/Minut+Bygg

Vill du beställa uppgradering?

Skicka din beställning till produktägare Milda Larsson, milda.larsson@sokigo.com. Uppgraderingar hanteras i turordning efter det att vi fått en beställning. Som det ser ut idag kommer uppgraderingar på nya beställningar påbörjas efter sommarens semesterperiod.

Viktigt!
Vi uppmuntrar alla kunder som har version 1 av Minut Bygg att ta tillfället i akt att beställa uppgradering då v. 1 kommer sluta stödjas under 2023. Exakt datum är ännu inte bestämt.

E-tjänst för planbesked

Två engagerade kommuner hjälpte oss att ta fram en e-tjänst för begäran om planbesked. E-tjänsten registrerar alla ärenden i ByggR och erbjuds endast som tillägg i v. 3. Är du intresserad av denna e-tjänst, kontakta affärsansvarig Magnus Linzander, magnus.linzander@sokigo.com.

Save the date

Den 31:a maj bjuder vi in till en digital användarträff för dig som använder Minut Bygg. Under träffen visas bl.a. funktioner för v. 3 och det informeras om tillgängliga tillägg och hur vi blickar framåt. Håll utkik efter inbjudan som kommer i din e-post senare i vår!