Ludvika får smartare skyfallskartering med hjälp av Flex

På grund av ny lagstiftning måste svenska kommuner ha en plan för vattenförsörjning och avlopp, inklusive hantering av dagvatten. Detta kräver skyfallskartering för att identifiera områden med stora vattenmängder och underlätta samhällsplanering. Med data från lösningen Flex kan Ludvika komplettera skyfallskarteringen med information om marktäcken och dess genomsläppsförmåga vilket ger en mer exakt analys och bättre planeringsunderlag.

Till följd av ny lagstiftning ska alla kommuner i Sverige ha en plan för att säkerställa vattenförsörjning och avlopp (läs mer hos riksdagen.se), vilket bland annat innefattar bortledande av dagvatten. Detta skapa i sin tur ett behov av skyfallskartering som, enkelt förklarat, visar var det kommer att samlas stora vattenmängder och är en viktig tillgång vid samhällsplanering. Med hjälp av skyfallskarteringen kan kommunen planera för hur vattenmängderna ska hanteras och förebyggas.

I Flex finns bland annat information kring marktäcken av olika ytor i kommunen och det är möjligt att klassa olika underlag i förhållande till genomsläppsförmåga. Exempelvis kan hårda ytor som asfalt klassas med låg genomsläppförmåga medan gräsytor kan ges en högre klassning. Genom att förse underlaget för skyfallskarteringen med denna data får Ludvika en bättre och mer exakt analys som ligger närmare det verkliga utfallet.

Den allmänna uppfattningen hos oss i Ludvika är att lösningen är lättanvänd och många ser nyttorna vi får genom att arbeta i Flex. Vi upplever också att vi har stort stöd i användandet av produktägaren hos leverantören som alltid är tillgänglig för frågor, delar mycket dokumentation och håller återkommande möten där tips och tricks delas, berättar Jessica Nilsson, GIS-ingenjör i Ludvika kommun.

Ludvika ser stor användbarhet i Flex-lösningen, bland annat vad gäller fastighetstaxering och generell planering samt utvärdering inom kommunen. Inte minst är Flex ett användbart hjälpmedel i ”gröna frågor”, till exempel vilka grönytor i kommunen som skulle kunna bli ängsmark vilket både minskar driftskostnader för klippning och skötsel samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Nu ser Ludvika fram emot att få ta del av den kommande belysningsmodulen till Flex som är under utveckling hos Sokigo.

Här kan du läsa med om Flex-lösningen

Vill du veta mer, kontakta gärna: