Leverans av FB 7.8.0

FB 7.8.0 är en obligatorisk version för att avisering och ytladdning ska fortsätta fungera. Dessutom innehåller den nya versionen många andra spännande nyheter och förbättringar.

I vårt versionsmeddelande kan du ta del av alla nyheter i FB 7.8.0. Det är viktigt att du som FB Systemansvarig på din kommun läser versionsmeddelandet, oavsett om din kommun gör installationen på egen hand eller tar hjälp.

Uppgraderingsinstruktionen är för dig som installerar på egen hand och den har du fått i din e-post. Installationsprogram och dokumentation hittar du via FB produktsidas FTP. Logga in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar ditt lösenord.

Förändringar från Skatteverket hösten 2021

Vi får många frågor om meddelandet som gått ut från Skatteverket. FB 7.8.0 innehåller stöd för dessa förändringar.

Ny leveransinformation för GSD-Fastighetskarta

Det har funnits en del oklarheter kring leveransen av ersättaren till GSD-Fastighetskarta som används för laddning av ytor till FB.

Vi har, i dialog med Lantmäteriet, kommit överens om att det nya geopackage-formatet tillhandahålls på Geodataplatsen året ut. Det innebär att ingen ny beställning behövs för att få tillgång till det nya formatet från geodataplatsen.

Du kan därför i lugn och ro skapa ett konto på GeoTorget och därefter göra beställningen av den nya produkten Topografi 10, vektor. Beställningen kan göras tidigast i oktober och senast i mitten av november, så att allt är klart inför release av FB 7.8.1 som har stöd för automatisk filhämtning från Geotorget.

Kommande versioner av FB

Vi har tidigare informerat om en större version, FB 7.9.0, i slutet av 2021 på grund av formatförändringar från Skatteverket. Skatteverket har nyligen gått ut med information om att de förlänger nuvarande format till 1 juli 2022, vilket innebär att releasen av FB 7.9.0 skjuts upp till våren 2022.

För att klara de mindre förändringarna som kommer i december släpper vi FB 7.8.1 med stöd för:

  • Ny filhämtning från GeoTorget
  • Förändringar i Lantmäteriets Direktåtkomst-tjänster, läs mer här
  • Stöd för en digital detaljplaneprocess

Du som laddar ytor till FB eller har FB FIR RiksSök kommer att behöva FB 7.8.1 som endast kommer omfatta de moduler som berörs av förändringar.

Mer information om de kommande versionerna hittar du här. Ytterligare information om FB 7.8.0 hittar du i vårt tidigare nyhetsbrev.

Vid frågor, kontakta gärna kundservice@sokigo.com.