Kungsbacka kommun väljer Sokigos Skolskjutssystem

Kungsbacka kommun stötte på problem och fick kritik efter beslutet om att handläggningen av skolskjuts skulle centraliseras och flyttas till stadshuset. Nu gör kommunen en satsning på att förbättra och underlätta hanteringen genom att investera i Sokigos Skolskjuts som nytt digitalt handläggningssystem. Den offererade lösningen omfattar även koppling till E-tjänster, Geokodningstjänster och Rutt-tjänster. Hela lösningen kommer även att driftas av Sokigo.

Kungsbacka kommun automatiserar skolskjutsbeslut

En anledning till valet av Sokigo som leverantör är Skolskjutssystemets automatisering av elevbeslut. Med Skolskjuts kan mer än 80 % av besluten tas direkt av systemet, vilket leder till att handläggaren kan lägga tid på de mer komplexa besluten. Programmet läser med automatik in elever från elevregistren, positionerar och beräknar avstånd samt jämför detta med det kommunala regelverket. På detta sätt kan programmet ta fram beslutsunderlag för alla elever i kommunen och det ges även möjlighet att bevilja eller avslå skolskjutsansökan direkt i e-tjänsten.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Produktägare Jonas Buud, jonas.buud@sokigo.com, 0250-308 80
Affärsansvarig Greger Hellman, greger.hellman@sokigo.com,
026-54 66 47