Instruktion för kontroll av certifikat

Med anledning av Lantmäteriets utskick, som du hittar längst ned i brevet, vill vi uppmana dig att följa denna instruktion för att säkerställa att din organisation har giltiga Windows root-certifikat. Vi ser inte att det ska vara något problem, men för säkerhets skull bör det kontrolleras.

Om ett giltigt certifikat saknas kommer FB FIR RiksSök, FB FIR Arken och WMS:er från Lantmäteriet, som Topografiska webbkartan och ortofoton, att sluta fungera den 6 april 2021. Detta berör t. ex. FB Webb, CSM, GeoDirekt, Reflex och andra kartlösningar från Sokigo.

Kontakta din IT-avdelning och be dem kontrollera att ni har ett giltigt root- certifikat på de applikationsservrar som har åtkomst till FB FIR RiksSök och/eller WMS:er från Lantmäteriet enligt instruktionen nedan:

  1. Gå in på applikationsservern för FB Webb/CSM och/eller QGIS (GeoDirekt).
  1. Starta en webbläsare och öppna följande länk: https://apimanager.lantmateriet.se/store/
  1. Klicka på hänglåset till vänster om länken:
    Markera TeliaSonera Root CA v1 och klicka på Visa certifikat-knappen.
  1. Kontrollera datumet som står där nu. Sannolikt står det Giltigt till 2021-04-05.
  1. Upprepa detta igen efter den 29 mars och kontrollera att datumet förlängts ca 398 dagar.

Om du har problem med certifikatet, idag eller efter den 29 mars, vänd dig då till Telia Certifikatportalen . Du ser även informationen i Lantmäteriets utskick nedan. Problemen kommer att märkas först den 6 april då nuvarande certifikat inte längre är giltigt.

Vid frågor, kontakta gärna:
kundservice@sokigo.com