Kartvisualisering för en tydligare kunddialog

Svensk Direktreklam x AddSpatial GIS

Svensk Direktreklam och Sokigo har haft ett långt samarbete som bara blivit bättre med åren. När det 2019 var dags för Svensk Direktreklam att uppgradera sin kartlösning var det ett självklart val för dem att göra detta tillsammans med Sokigo. För att kunna hantera och visualisera sina utdelningsdistrikt krävdes en skräddarsydd lösning och projektet att utveckla tillämpningen, baserad på AddSpatial-plattformen, tog ett år att genomföra. Samtliga av Svensk Direktreklams platskontor använder idag kartan i sitt dagliga arbete.
Vi har haft en välfungerande dialog, både under projektets gång och nu när vi gått över till förvaltningsfasen vilket vi värdesätter mycket högt! Eftersom detta är en verksamhetskritisk lösning för vår organisation behöver vi snabb respons och åtgärd om något händer – där har Sokigo verkligen levererat, berättar Linda Hammarling, chef på produktionsledningen hos Svensk Direktreklam.

Den enskilt största och viktigaste vinsten som Svensk Direktreklam uppnått sedan den uppgraderade lösningen implementerades är att flödet och dialogen med kunder har blivit mycket tydligare. Möjligheten att kunna visa kunden exakt hur distrikten ser ut på en karta och att kunden själv kan markera sina val direkt i kartan ger betydligt enklare processer, något som även uppskattas av kunderna.
Vi ser en stor skillnad från tidigare – nu nyttjas det visualiserade kartdatat i mycket större utsträckning, även internt på lokal nivå, berättar Linda Hammarling.

Vill du veta mer?