Jönköpings kommun tar steget mot ett helt digitaliserat bygglovsflöde

”Vi har nu förutsättningarna för ett helt digitalt flöde vilket innebär betydligt kortare ledtider, en tydligare överblick och en bättre arbetsmiljö.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Nu står det klart att Jönköpings kommun väljer IT-leverantören Sokigo som samarbetspartner när de införskaffar ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen. Ambitionen är att säkra kvalitét och ökad kundnöjdhet. De många fördelarna för både medborgare och handläggare gjorde att valet föll på just Sokigo.

”När ansökan förenklas för den som söker bygglov skapas synergier i form av tidsbesparingar. Det gör att handläggaren kan lägga fokus på medborgardialog och mer komplexa uppgifter.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

Styrkan ligger i medborgarvänliga e-tjänster

I grunden ligger ett ärendehanteringssystem, men det är i e-tjänsterna och integrationer mellan fler system som styrkan hos lösningen ligger. Mest känd är den automatiserade handläggningsprocessen med hjälp av Atom. Det är en bygglovsrobot som sparar in tid hos kommunen och hjälper den sökande. Bygglovsprocessen sker i ett helt digitalt flöde, vilket eliminerar moment som tidigare varit manuella.

”Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Nu känner vi att vi kan ta nästa steg med moderna verktyg för verksamhetsstöd. Viktigast av allt är att vi har hela verksamheten med oss, vilket är en förutsättning för att lyckas nå framgång.” säger Anna Klahr, Bygglovchef i Jönköpings kommun

”Vi är otroligt stolta över att få samarbeta med en så pass progressiv kommun som Jönköping som verkligen vill utveckla sin verksamhet. Framöver ser vi fram emot att stödja dem i deras verksamhetsutveckling. De blir dessutom den 100:e kunden som väljer vår lösning för bygglovshantering, vilket är extra roligt!” säger Sebastian Lewenhaupt, Försäljningschef på Sokigo

Vill du veta mer?

Christophe Poncin, Affärsstrateg, Sokigo, christophe.poncin@sokigo.com

Anna Klahr, Bygglovchef, Jönköpings kommun, anna.klahr@jonkoping.se