Signering av ärende-pdf i Abou

Sokigo har tagit fram ett lösningsförslag på en tänkbar tilläggsmodul till Abou som skulle göra det möjligt att aktivera signering av ärende-pdf:en i de e-tjänster som önskas.

Flödet skulle likna det signeringsflöde som finns i Abou idag men istället för transaktionssignering är det själva ärende-pdf:en som blir signerad. Om det endast finns en sökande i ärendet blir ärendet inskickat efter att sökande signerat ärende-pdf:en i portalen. Finns det en eller flera medsökanden kommer alla behöva signera dokumentet i portalen.

Tanken är att handläggningsprocessen kan påbörjas först när samtliga sökanden har signerat, precis som idag. Innan alla sökande har signerat kommer ärendet ligga i status för inväntande av signatur.

Vad är fördelen?

Fördelen med signering av ärende-pdf:en är att signaturen blir arkivbeständig för långsiktigt bevarande. Om e-tjänsten är integrerad med ett underliggande verksamhetssystem, dit ärende-pdf:en skickas, kommer även signaturen följa med och ärendet som finns i Abou kan gallras utan att signaturen försvinner.

Örebros kommun ligger bakom förfrågan och är drivkraften bakom detta, därför kommer vi i ett första skede undersöka om intresse finns att bygga denna tilläggsmodul med Formpipes Signeringsportal.

Licenskostnad för att aktivera modulen i Abou:
Kommuner med upp till 10,000 invånare: 40,000 kr
Kommuner med upp till 40,000 invånare: 55,000 kr
Kommuner med upp till 80,000 invånare: 65,000 kr
Kommuner med över 80,000 invånare: 85,000 kr.
Den årliga underhållskostnaden ligger på 22% av licenskostnaden.

Därtill tillkommer priser från Formpipe.

Vid frågor och beställning

Vi har många efterfrågade funktioner i Abou och för att förstå att vi prioriterar rätt funktion vill vi att minst tre kunder beställer tilläggsmodulen innan vi implementerar integrationen mot Signeringsportalen. Om tre kunder har beställt före 30 september 2021 kommer vi implementera modulen till 2022.2-versionen av Abou. Skicka din beställning till Maria Lidholm, maria.lidholm@sokigo.com. Licensen och underhållet faktureras när 2022.2 finns tillgänglig för uppgradering.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta Maria Lidholm. Vid frågor rörande Formpipes Signeringsportal är ni välkomna att kontakta Jan Andersson på Formpipe, jan.andersson@formpipe.com.

Glad sommar önskar vi på Sokigo!