Integrerad e-tjänst sparar arbetstimmar i 40-talet kommuner vid omklassning av livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverket har skapat en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter som träder i kraft 2024. Detta innebär att Sveriges kommuner, i egenskap av kontrollmyndighet, innan årsskiftet behöver omklassa 90,000 anläggningar enligt det nya regelverket (läs mer på livsmedelsverket.se). För att delta i att underlätta och effektivisera detta arbete har Sokigo tagit fram e-tjänsten MM FörRätt – en fullt integrerad tjänst mot ärendehanteringssystemet Ecos.

Tjänsten MM FörRätt är en del av e-tjänstepaketeringen Minut Miljö, som bygger på e-tjänsteplattformen Abou, och gör det enkelt att omklassa eller ändra uppgifter gällande en livsmedelsverksamhet enlig det nya regelverket vilket påverkar med vilken frekvens tillsyn ska genomföras av anläggningen. Eftersom tjänsten är fullt integrerad mot systemet Ecos hämtas information om anläggning, parter och företagsuppgifter vilka kopplas automatiskt till ärendet och sparar på så sätt mycket tid i handläggningen. Dessutom minimeras risken för fel genom den mänskliga faktorn. Den första integrerade e-tjänsten lanserades i slutet av februari och redan i mars hade ett tiotal kommuner över hela Sverige påbörjat sitt omklassningsarbete.

Ett tydligt kvitto på önskad effekt

Istvan Szentes, utvecklings- och kvalitetsstrateg i Varbergs kommun, berättar att mellan februari och september har kommunen omklassat 560 (av totalt 795) anläggningar och uppskattar att de sparat ungefär 45 minuter per riskklassning. Även Botkyrka ser tydliga tidsvinster och enligt kommunens beräkningar har de i snitt sparat 15 minuter per ärende. Med 224 registrerade ärenden innebär detta att livsmedelsinspektörerna sparat 56 arbetstimmar genom att använda e-tjänsten FörRätt. Miljösamverkan östra Skaraborg uppger att av 603 registrerade ärenden använde cirka 60 procent e-tjänsten och i Norrköping uppskattar kommunen att de sparar ungefär 20 minuter per ärende med hjälp av FörRätt.

Anpassningsarbetet efter den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter fortsätter med att nu utforma en ny e-tjänst för nyregistrering av livsmedelsverksamhet.

Vad är Minut Miljö?

Minut Miljö är en uppsättning paketerade e-tjänster direktintegrerade till ärendehanteringssystemet Ecos för miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Minut Miljö-paketeringen bygger på Sokigos e-tjänsteplattform Abou, en flexibel, tillgänglighetsanpassad och säker e-tjänsteplattform med all förväntad funktionalitet – och mycket mer!

Vill du veta mer, kontakta gärna:
  • Jan Sjöbrand
  • Affärsansvarig Minut Miljö