Inriktningsbeslut för Oracle

Sokigo har historiskt sett alltid haft erbjudanden i vår produktportfölj som supporterar eller förutsätter Oracle som databashanterare. De senare åren har efterfrågan på stöd för Oracle kraftigt minskat vilket medfört att Sokigo tagit ett inriktningsbeslut om att på sikt lämna den miljön.

Vår avsikt är att succesivt fasa ut support och underhåll rörande Oracle med en tänkt ”end of life” under Q4 2022. Under utfasningsperioden kan det förekomma skillnader i funktionalitet i de produkter som är baserade på Oracle, i jämförelse med produkter baserad på annan databashanterare. All nyutveckling saknar redan idag stöd för Oracle.

Mer information om framtida planer för berörda produkter kommer att distribueras fortlöpande. Sokigo rekommenderar att alla som berörs av detta tar kontakt med kundservice för att boka in ett möte för genomgång av kommande behov av migrering.