Hantering av NYKO i FB 7.7.0

Vi har tidigare informerat om att en förändrad hantering kring nyckelkodsområden bidragit till oönskade konsekvenser för några av våra kunder.

Önskar du se 6-siffriga nyckelkoder i officiella vyer och FB Webb behöver dessa moduler uppgraderas enligt våra instruktioner. Den unika 10-siffriga koden finns fortfarande kvar i datamodellen vilket gör att NYKO fortsättningsvis kommer vara unik och därmed fungera för kommuner i samverkan.

Du som har FB Uppgraderingstjänst kommer bli tillfrågad om du önskar denna uppgradering.

Kontakta Sokigos kundservice om du vill ha hjälp med installationen. För dig som vill lägga till patcharna på egen hand hittar du instruktionen här.

Väljer du att inte installera denna patch nu kommer du få ta del av dessa förändringar i nästa version som är planerad till andra kvartalet 2021.

Ny vy för kartor

den nya patchen finns nu även en speciell NYKO-vy som förenklar arbetet med kartor.

Vid frågor, kontakta gärna:
Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51