AddSpatial – avisering om servicefönster

Du har fått detta meddelande då du som användare kan komma att bli berörd av avbrott och störningar i våra produkter och tjänster under det planerade servicefönstret gällande AddSpatial.

Vi genomför en större migrering av vår produkt- och tjänsteplattform AddSpatial samt de online-produkter som det blivande bolaget Icebound ansvarar för. Vi vill därför uppmärksamma dig på det servicefönster som planerats från kl. 18:00 fredag den 19 januari 2024 till kl. 06:00 måndag den 22 januari 2024.

Som du kanske känner till har Addnode Group valt att bolagisera Sokigos affärsområde GLS (GIS, logistik & skog) och från den 1a januari fortsätter vi vår resa under namnet Icebound AB. Det nya bolaget kommer fortsatt att verka inom Addnode-koncernen med att utveckla ledande digitaliseringslösningar med fokus på GIS samt skogs- och basindustrin.

Hur påverkas du som kund?

Detta medför bland annat att vi ska migrera våra e-tjänster och produkter till våra egna domäner vilket kommer innebära störningar under nämnda tidsperiod/fönster.

Exempel på produkter som kommer beröras är AddSpatial Maps, ProLocate, TimberTrack, ForestPlan samt Fastighet & Avtal. Dessa lösningar kommer inte vara tillgängliga under detta servicefönster.

Karttjänster och övriga geodatatjänster kan uppleva vissa störningar men beräknas inte påverkas avsevärt under avbrottet.

Har du frågor gällande migreringen och hur den påverkar dig, kontakta gärna kundservice.

Vi hoppas detta inte kommer medföra allt för stor påverkan för dig som användare och ser fram emot fortsatt gott samarbete!

Med vänlig hälsning,
Blivande Icebound AB (via Sokigo AB)