Höstnyheter för dig som jobbar med Focus Detaljplan!

Vi hoppas du haft en fin sommar och samlat krafter inför en intensiv och spännande höst. Myndigheternas initiativ påverkar oss även framöver, till exempel genom reviderade nationella specifikationer och de kommande föreskrifterna som börjar gälla den 1 januari 2022. Nedan har vi samlat den information som påverkar dig som Focus-användare.

Kommunträffen 2.0

Under kommunträffen den 14 september, med tema geodata, kommer vi att visa vårt flöde i planprocessen och hur vår nya produkt PlanDirekt blir en naturlig del för att hantera planbeskrivningen. Läs mer och anmäl dig här!

PlanDirekt

Under senare delen av hösten kommer vi att lansera en ny produkt, med namn PlanDirekt, för att uppfylla föreskrifterna för planbeskrivning gällande planer som påbörjas efter 1 januari 2022. PlanDirekt är en fristående produkt som i kombination med Focus skapar en digital koppling mellan plankartan och planbeskrivningen. Med den nya moderna och webbaserade applikationen kan du skriva hela planbeskrivningen och skapa bestämmelser med motiv, samt lägga till bilder, videos och kartor. PlanDirekt kan även integreras som del i en medborgardialog där invånare eller sakägare har möjlighet att skicka in synpunkter till kommunen.

PlanDirekt kommer visas på både Kommunträffen och under webinar som planeras till slutet av oktober. Håll utkik efter inbjudan!

Kommande versioner

De revideringar som skett i nationella specifikationer finns på plats i den nya versionen av både Focus och Focus Total som kommer under senare delen av hösten. Den innehåller även koppling till Focus-databasen samt diverse mindre tilläggsfunktioner. Denna version innebär inget behov av AutoCAD-uppgradering.

I början av 2022 kommer ytterligare en ny version med revierad planbestämmelsekatalog och specifikationer. Denna version kommer att ha stöd för AutoCAD 2021 och 2022.

Focus Detaljplan Total

Under hösten kommer vi hålla webinar för dig som funderar på att gå över till Focus Detaljplan Total där CAD-klienten ingår. Inbjudan till dessa tillfällen skickas ut inom kort.

Funderar din verksamhet på att gå över till Focus Detaljplan Total? Då kan det vara en god idé att kontrollera datum för förnyelse av era CAD-licenser, ta kontakt med er återförsäljare för att få information om detta.

Kurser under hösten

Nya datum för Focus grundkurser samt nyhetskurser finns nu tillgängliga på vår hemsida. För dig som uppgraderar är det viktigt att gå nyhetskursen för att förstå de nyheter som är relaterade till föreskrifterna.

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna våra produktägare:

Focus Detaljplan – Lena Johnsson, lena.johnsson@sokigo.com eller telefon 0221-722 54
Focus Detaljplan Total – Niklas Billgren, niklas.billgren@sokigo.com eller telefon 08-562 533 95