Så ser hösten ut inom Fastighet och befolkning

Vi hoppas att din sommar har varit bra och att du känner dig laddad inför hösten! För oss på Sokigo är det full fart framåt och just nu jobbar vi med en kommande obligatorisk release, FB 7.10, som har planerad release under november 2022.

Taxering 2022

Nu till helgen kommer årets taxeringsfiler från Lantmäteriet. Taxeringsfilerna kan läsas in med FB 7.8 och FB 7.9

För att kunna avisera filer efter 2022-10-01 måste följande göras:

  • Manuell hantering av taxeringsfilerna
  • Uppdatering av stoppdatum

Läs mer om hur du går till väga i detta dokument. Önskar du konsulthjälp med dessa moment är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du som har aviseringstjänst behöver inte tänka på taxerings- och stoppdatum, utan Sokigo tar hand om detta åt er. Skulle det vara så att vi saknar åtkomst till er miljö kommer vi att kontakta er.

Obligatorisk version FB 7.10

FB 7.10 är obligatorisk för alla FB-kunder och vi rekommenderar alla att uppgradera till den nya versionen så snart som möjligt efter release, dock allra senast under februari 2023.

Nyheter i versionen:

  • Stöd för årets taxeringsförändringar i gränssnitt och rapporter
  • Stöd för kommande förändringar i Lantmäteriets direktåtkomsttjänster
  • Förbättrad minimap-integration som på sikt kommer att ersätta GI
  • Nyheter och anpassningar av FB-tjänsten

I samband med release återkommer vi med ett versionsmeddelande innehållande mer information om samtliga nyheter i FB 7.10. Vill du redan nu boka in en konsult för din uppgradering till FB 7.10 är du välkommen att maila din beställning till kundservice.

Vi ser fram emot att träffas såväl fysiskt som digitalt under hösten och våren, till exempel i form av FB användarträff. Vi återkommer med mer information kring detta efter releasen av FB 7.10, så håll utkik i din inkorg!

Avslutande tips:

  • Kontrollera redan nu att din databas uppfyller systemkraven för FB så att du kan genomföra 7.10-uppdateringen (FB 7.10 är den sista versionen med officiellt stöd för Oracle som databas)

Läs mer om FB här