Holmen och Sokigo utvecklar nästa generations fastighets- och avtalssystem

En av Sveriges ledande koncerner inom skogsindustrin, Holmen, har valt att i samverkan med Sokigo utveckla en ny produkt – ”Fastighet och Avtal”. Tanken är att Holmen aktivt deltar i kravställning och utveckling av det som under 2019 också lanseras som produkt på den öppna marknaden.

Syftet är att ta fram ett modernt geografiskt verksamhetssystem som med kartan som utgångspunkt ska ge en effektiv hantering av fastigheter och dess olika avtal. Stora fastighetsägare behöver ett kraftfullt men enkelt redskap att hantera ekonomiska och produktionsvariabler. Det kan t.ex. gälla arrande- eller upplåtelseavtal.

I första hand gäller affären Holmen och deras egna behov. Men produkten ”Fastighet och Avtal” kommer att lämpa sig väl för andra kunder och marknader. Inte bara inom skoglig sektor utan även för kommuner, staten och andra stora markägare. Redan idag finns fler parter som har eller visar intresse i produktens utformning och framtid

”Vi på Holmen har tidigare utvecklat liknande lösningar tillsammans med Sokigo. Nu tar vi ett nytt grepp och väljer att aktivt arbeta för att fler än oss ska kunna använda den nya produkten. Detta främjar inte bara produkten, utan också vi som användare då fler kan vara med och utvecklas tillsammans” säger Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen.

Utvecklingen av systemet har redan påbörjats och beräknas levereras till Holmen i januari 2019. Arbete med att få ut den nya produkten på marknaden sker parallellt och beräknas lanseras under våren 2019.

”Vi är stolta över att få förtroendet att arbeta med Holmen. Tillsammans skapar vi ett smartare skogsbruk som bidrar till en effektivare och enklare vardag för verksamheten och dess användare” säger Staffan Bygden, affärsområdeschef på Sokigo.

Om Holmen

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. Holmen Skog ansvarar för koncernens skogar på drygt en miljon hektar. Varje år skördar Holmen nära 3 miljoner kubikmeter virke i sina egna skogar.

Läs mer på www.holmen.se

Om Sokigo

Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Läs mer på www.sokigo.com

För ytterligare information vänligen kontakta

Staffan Bygden – Affärsområdeschef, Sokigo
staffan.bygden@sokigo.com
+46 950 236 45

Lisa Nilsson – IT-chef, Holmen Stab och verksamhetsstöd
lisa.nilsson@holmen.com
+46 70 377 82 02