Hjälp oss att fylla Provrummet med nya e-tjänster!

Som tidigare meddelats har vi gjort en rensning av e-tjänsterna i Provrummet. Bland annat har tjänster med fältsidor tagits bort, då de inte längre används.

Nu behöver vi din hjälp med att fylla Provrummet med nya e-tjänster som andra kunder kan få nyttja och ta del av. När du bygger en ny e-tjänst önskar vi att du alltid har som rutin att fundera på om den kan vara lämplig att lägga upp i Provrummet.

För att göra innehållet i Provrummet ännu bättre kommer vi från och med nu att inkludera följande information om varje e-tjänst som läggs upp:

  • När e-tjänsten skapades (ungefär, behöver inte vara exakt rätt datum)
  • Vilken kommun som har skapat den
  • E-tjänstens namn
  • Syfte med e-tjänsten, en kort beskrivning av vad den är tänkt att användas till
  • Är den extern eller intern?
  • Har den integrationer, och i så fall vilka?

Observera att e-tjänsterna inte får innehålla fältsidor.

För att lägga upp e-tjänster i Provrummet använder du dig av den här e-tjänsten: https://provrummet.abou.se/DELAETJANST
Du fyller i den, vi fixar resten. Smidigt, eller hur?

Vid frågor, kontakta gärna din kundutvecklare eller produktägare Sofia Garén, sofia.garen@sokigo.com.