Hantering av riskgrupper i FB och CSM

På grund av det exceptionella läget vi befinner oss i vill vi bidra med den samhällsnytta FB kan, genom ett nytt stöd för att hitta och identifiera riskgrupper bland våra äldre invånare.

Nya kartpaket för riskgruppshantering

För att underlätta för dig som kund att snabbt få fram viktig information i kampen mot corona skickar Sokigo med ett nytt kartpaket i den nya versionen av FB 7.6.1. I korthet innebär det nya kartpaketet att kommunen i sitt stabsarbete snabbt kan få fram var i kommunen det finns personer som tillhör riskgrupper för corona. Vi har även byggt ett motsvarande kartpaket till CSM.

Viktig del i kommunens stabsarbete!

Många kommuner är redan i full gång med att maximera nyttan med FB. En av dem är Ronneby kommun.
– Riskgruppskartan visar ständigt uppdaterad information från Skatteverket som tydligt illustrerar personer som är 70 år eller äldre i form av prickar på kartan. Detta ger oss en tydlig översikt över riskgrupperna i Ronneby och förenklar vårt arbete med beredskap för insatser där behov kan uppstå, säger Yvonne Stranne, GIS-samordnare i Ronneby kommun.

De kunder som redan tagit del av de nya kartpaketen meddelar att det nya stödet i FB är mycket användbart i deras stabsarbete.

Var finns medborgare med extra behov?

De nya kartpaketen gör att alla med behov av informationen snabbt och enkelt kan få fram var medborgare som kan behöva extra stöd och insatser är folkbokförda.

Vi har även tagit fram en helt ny rapport för riskgrupperna, som visar åldersstrukturen inom området samt information om boendeform och medborgarskap. Utöver det har vi anpassat rapporterna för brevetiketter till folkbokförda samt boenderapporten med ålderurval. I boenderapporten kan du även se vilka äldre som bor i ensamhushåll.

Till grund för den nya grupperingen och tematisering av kända riskgrupper pga. av ålder ligger en ny områdestyp. Den nya områdestypen är döpt till Riskgruppsområde och kan med fördel snabbt och enkelt laddas med demografiska statistikområden från SCB eller valfri annan geometri.

Kartpaketen förutsätter att kommunen har Sokigos FB med stöd för fastighet, byggnad, lägenhet och befolkning.

Boka tid för installation

De nya kartpaketen för FB och CSM är kostnadsfria men om du behöver hjälp med att få dem på plats i er egen miljö behöver du boka in en tid med någon av våra konsulter. Vi tror att många kommer vilja ha hjälp med den nya installationen av FB samt nya kartpaket till CSM, så vi ber vi dig vara snabb att reservera en plats i installationskön. Maila din beställning till kundservice@sokigo.com snarast möjligt. Du som har FB och/eller CSM uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du veta mer om hur just din kommun kan få tillgång till Sokigos utökade GIS-stöd som är särskilt anpassat för att ge extra stöd i arbetet med pågående coronautbrott? Kontakta gärna:

Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, tel. 08-560 388 51
Affärsansvarig Joakim Hedlöf, joakimhedlof@sokigo.com, tel. 08-404 31 86