Lantmäteriet tillgängliggör strandskyddsgeometrier

Lantmäteriet har nyligen informerat om att de från och med den 1 juni 2023 kommer att tillgängliggöra strandskyddsgeometrier i geopackageformat på DRK-platsen. Notera dock att dessa inte kommer inkluderas i den DRK-leverans som läses in dygnsvis till dig som TopoDirekt-användare – du som önskar måste själv förse din organisation den datamängden via DRK-platsen.

Vi håller på att se över hur vi smidigast kan hantera detta för er framöver och vi återkommer i frågan så snart det finns en plan för detta i förhållande till TopoDirekt.

Ett urval av information från Lantmäteriet:

Lantmäteriet har tidigare informerat om att formatet RegisterKarte-GML ej att utvecklas till att även omfatta strandskyddsgeometrier, utan strandskyddsgeometrierna kommer endast att tillgängliggöras på ovanstående sätt. Respektive kommun, med åtkomst till DRK-platsen, kan själv välja om dessa geometrier ska hämtas från kommunens (s)FTP-plats eller ej.

Inloggningsuppgifterna till DRK-platsens (S)FTP skickades ut i samband med kommunens beställning av DRK-platsen.

Denna lösning är ej att betrakta som permanent utan som en tillfällig lösning för att få ut den strandskyddsredovisning som finns i registerkartan idag. Andra utredningar och uppdrag gällande strandskydd pågår, vilket kan komma att påverka tillgängliggörandet av strandskyddsgeometrier redan inom ett par år. Lantmäteriet kan inte uttala sig gällande hur länge denna lösning kommer att gälla innan den ersätts.

Obs!

Den länsvisa uppbyggnaden av informationen pågår. Det är endast för kommuner i län där strandskyddsinformationen är 1) golvlagd i registerkartan och 2) ajourhållningsrutiner är driftsatta, som det kommer att finnas data att hämta. I dagsläget är följande län klara:

 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Skåne
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro
Vid frågor, kontakta gärna: