Geodata ger Ragn-Sells en bättre överblick

Ragn-Sells erbjuder ett brett utbud av tjänster och produkter inom återvinning och resursutvinning. Då avfallet förändras i takt med samhället blir hanteringen av produkter och material allt mer komplex. För att möta nuvarande behov och följa utvecklingen framåt har Ragn-Sells tagit geodata till hjälp.

En stor del av verksamheten sker ute på fält vilket skapar behov av att alla alltid har tillgång till samma information både via dator och i mobil. Med hjälp av verktygen TopoCad och CSM kan Ragn-Sells lagra och ajourhålla geodata för anläggningarna i en gemensam MS SQL-databas, från vilken de sedan kan sprida informationen till alla användare.

Anläggningarnas miljötillstånd ställer krav på redovisning av hantering av olika vattentyper vilket underlättas genom att lagra information om vattenledningar och provtagningspunkter. Dessutom förenklas både om- och utbyggnationer av anläggningar, planering och ansökan om tillstånd för behandlingsanläggningar och deponier med ajourhållen geodata som underlag.

Storskalig användning av strukturerad geodata är relativt nytt för Ragn-Sells och arbetet med insamling, komplettering och kvalitetshöjning av data sker fortlöpande. Framtidsvisionen inkluderar bland annat ett mer effektivt och automatiserat geodataflöde, digitala tvillingar och utökad användning av systemlösningen inom koncernen.

Här kan du läsa hela artikeln om Ragn-Sells i senaste numret av Kart & BildteknikFrån avfall – till resurs: geografisk information i avfallshantering. s.22-24, av: Helena Nyman, Ragn-Sells

Tips:

Missa inte att lyssna på Sokigo och Ragn-Sells föredrag under Kartdagarna senare i vår – mer info kommer snart!