Fyra tips för att driva förändringsprojekt med fokus på digitalisering

När Borlänge kommun påbörjade sin resa gjorde de ett misstag nästan direkt. De började med att snabbt ta beslut och köpa in ett system för att sedan försöka anpassa verksamheten runt det.

När Lars Robertsson, Bygg- och kartchef i Borlänge berättar om deras resa är det här ett snopet kapitel. Men lärorikt betonar han. Insikten om att ta hjälp utifrån för att undvika invanda tankemönster och istället börja tänka nytt gav att Robert Törne, Verksamhetskonsult på Sokigo kom för att underlätta projektet.

Tog in kompetens utifrån

Det var väldigt lärorikt att ha en utomstående person med spetskompetens på just förändring av processer och verksamheter. Nu har vi tagit nya tag och är strax redo att börja kommunicera hur vårt nya arbetssätt kommer att se ut och påverka våra medborgare, säger Lars.

Fyra viktiga tips för dig som ska driva förändringsprojekt med fokus på digitalisering 2019

  • Börja med att förankra projektet internt hos alla som kommer bli berörda direkt eller indirekt
  • Att arbeta med digitalisering är inte ett IT-projekt, det handlar först och främst om att förändra processer
  • Alla medarbetare måste vara delaktiga, för att få känna sig hörda, men också för att de ska förstå vad som sker och hur det påverkar dem
  • Att driva den här typen av förändring kräver tid och tålamod. Låt det ta den tiden, det kommer vara värt det när ni väl är i mål

Vill du veta mer om hur Borlänge har arbetat med sin digitalisering? 

Lars Robertsson, Bygg- och kartchef, lars.robertsson@borlange.se
Robert Törne, Verksamhetskonsult Sokigo, robert.torne@sokigo.com