Justering av texter inför Abou 2023.5

Den 15 maj släpps version 2023.5 av e-tjänsteplattformen Abou, där vi bland annat har förbättrat tillgängligheten och läsbarheten. Dessa ändringar kommer även att påverka dig som använder någon av våra Minut-paketeringar då de bygger på plattformen.

De ändringar som genomförts för att förbättra läsbarheten medför att avstånd mellan rubriker anpassats så att inga extra radbrytningar längre behövs. Stylingen på olika rubriknivåer har också justerats för ökad tydlighet och egna anpassningar behövs därför inte längre (t.ex. fetstil för att särskilja rubrik från brödtext). Dessa ändringar påverkar era befintliga e-tjänster, se exempel på bilden i slutet av detta mail.

Om du beställer version 2023.5 eller får en inplanerad uppdatering via molndriftad tjänst behöver du titta igenom era e-tjänster. För att allt ska se bra ut efter uppgraderingen behöver du rensa bort eventuella extra radbrytningar och formateringar som lagts till manuellt.

Datum för uppgradering till Abou 2023.5 för dig som har en driftad paketering

  • Testmiljö: 22 maj
  • Produktionsmiljö: 29 maj

Vad och hur ska jag göra?

Vi rekommenderar att du tittar igenom e-tjänsterna dagen eller några dagar efter ni har fått nya versionen i er testmiljö. Rensa gärna alla överflödiga radbrytningar och invänta att den nya versionen driftsätts i er produktionsmiljö. När den nya versionen är live i produktionsmiljön kan ni importera de uppdaterade e-tjänsterna från testmiljön och då är rättningen genomförd.

Vid frågor, kontakta gärna:
  • Milda Larsson
  • Produktägare (Minut Miljö/Minut Bygg)
  • Douglas Malmberg
  • Produktägare (Minut Skolskjuts)