Flex-teamet önskar dig en glad sommar och en skön semester!

Det har hänt mycket under våren på vår nya parktillämpning Flex Park. Den första versionen av Flex Park är släppt och levererad till tre kommuner som alla har kommit igång och kör på för fullt.

Vi känner i och med den nya plattformen att vi har nått en milstolpe med nya möjligheter tack vare ny teknik. Lösningen är skalbar för att kunna möta behoven hos kommunens parkverksamhet. Flex integrerar även mot andra Sokigo-system inom kommunen som t.ex. FIR/KID, CSM, TopoDirekt, GeoDirekt, DialogDirekt och Nova.

Flex är en öppen plattform och kommunen kan själv välja sitt favorit verktyg då funktionerna utvecklas direkt i databasen. Dessutom blir framdriften på nyutveckling cirka 5 gånger normalhastighet.

Ny funktionalitet jämfört med Mark 2.0 är bland annat:

  • SLU-standard för trädbesiktning är inlagd inklusive automatiska analyser för t.ex. återplanteringsvärdering
  • Lager för registrering av artförekomst
  • Nya parkrapporter
  • Stöd för behörighetsadministration kopplat till AD
  • Registrering av avtal som arrenden, markupplåtelser etc. inklusive koppling till dokument
  • Dashboard i QGIS för att åskådliggöra och summera information på ett lättbegripligt sätt

Detta ger ett bra utgångsläge inför hösten, och kommande år, att tillgodose kommunens behov av ny funktionalitet inom parkverksamheten.

Vi kommer erbjuda uppgraderingar till alla Mark 2.0 kunder under hösten, kontakta gärna Aris vid intresse!

Organisationen kan växa med Flex då flera verksamheter kan köra på samma plattform/databas. För mer information läs gärna om Flex Grund på vår hemsida.

Ha en fin sommar!🌞