FB:s releaseplan för 2021 är uppdaterad!

Releasen av FB 7.8.0 är framflyttad till efter sommaren 2021. Den främsta anledningen till detta är för att undvika tre FB-releaser under ett och samma år.

I version 7.8.0 kommer det finnas stora delar av det planerade innehållet för FB 7.9.0, vilken i sin tur släpps i slutet av 2021 med fokus på en helt ny FB KID Avisering.

FB 7.8.0 Q3 2021 – tvingande release för alla!

  • FB Ytladdning
  • Minimap/CSM blir ny kartlösning i FB Webb
  • Utökad information på Demografiska Statistikområden
  • Nyheter spatialt FB
  • Utökade funktioner FB Tjänst
  • FB FIR RiksSök
  • Stöd för nytt ÖFF-format och taxering för 2021

FB 7.9.0 hösten 2021 – tvingande release, sannolikt för alla!

  • Byte av format för KID Avisering
  • Release av modulen FB Statistik
  • Stöd för en digital detaljplaneprocess

Här kan du läsa mer om planerade nyheter i FB!

Vid frågor, kontakta gärna:
Produktägare Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51