FB 7.6.1 är nu klar för release!

Den nya versionen inom Fastighet och Befolkning, FB 7.6.1, innehåller stöd för förändringar i Lantmäteriets Direktåtkomst-tjänst, Taxering Direkt. På efterfrågan har vi också infört en behörighet för medborgarskap i FB KID 7.6.1.

Tvingande version

FB 7.6.1 är delvis tvingade att installera före 2020-04-01. Den tvingande delen är FB FIR Webb 7.6.1 och detta påverkar dig som har FB FIR RiksSök. Övriga delar kan installeras när som helst.

Från Lantmäteriet har det skett förändringar i formatet för 2019 års taxering. Förändringarna träder nu i kraft även för Direktåtkomsttjänsterna. Läs mer hos Lantmäteriet.

Sammanfattning av nyheter

Utöver den tvingande delen så innehåller versionen följande förbättringar:

  • Ny behörighet för medborgarskap i FB KID
  • Nytt område, kartlager och rapport för riskgrupper
  • Uppdaterade databasvyer för sökning på avregistrerade fastigheter i Ecos

FB 7.6.1 omfattar en tvingande uppdatering av:

  • FB FIR Webb 7.6.1

FB 7.6.1 omfattar valfria uppdateringar av:

  •  FB KID Webb 7.6.1
  • FB Område Webb 7.6.1

Patchar som kan installeras i samband med uppgradering:

  • Uppdaterade 7.6.0 databasvyer som behövs för Ecos 2
  • FB:s Webbtjänst 7.6.0.2
  • Patch på FB Webb Lägenhet 7.6.0.1
  • Patch på FB Avisering 7.6.0.1

Vill du ha hjälp med installationen?

Många kommer vilja ha den nya installationen av FB 7.6.1, så vi ber vi dig vara snabb att reservera en plats i installationskön. Maila din beställning till kundservice@sokigo.com snarast möjligt. Du som har FB uppgraderingstjänst behöver inte höra av dig utan kommer bli kontaktad av oss med förslag på installationsdatum.

Vill du installera på egen hand?

Det går bra att göra den första tvingande delen av installationen, FB FIR Webb, på egen hand och beställa hjälp med övrigt.

Installationsprogram och dokumentation hittas som vanligt via FB-produktsidans FTP. Där loggar du in med användarnamn: HEMSIDA-FB. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar ditt lösenord.

FB Aviseringstjänst och automatisk avisering

Aviseringar till FB påverkas inte av denna uppgradering utan fortlöper som vanligt oavsett version.

Systemkrav

FB 7.6.1 omfattar ingen databasuppgradering och således inga förändrade systemkrav.

Har du frågor?

Kontakta Helen Ekelöf, helen.ekelof@sokigo.com, 08-560 388 51.

Med vänlig hälsning
Helen och hela teamet som jobbar med FB