Bättre och tydligare användarstatistik för CSM

Nu finns en ny analys-modul för CSM som tillgängliggör användarstatistik för din lösning. Genom att skapa en överblick över hur din lösning används får du möjlighet att optimera era resurser och information om hur du kan förbättra användarupplevelsen.

För att enklare visualisera hur din organisations interna eller externa CSM-lösning används har vi tagit in ett verktyg med mycket bra stöd för användarstatistik. Minska administrationen av din karthantering och fokusera på de kartor som faktiskt nyttjas!

Enkel hantering och alltid uppdatared

Matomo Analytics tillhandahålls som en driftad lösning vilket innebär att vi håller lösningen uppdaterad och synkad med er CSM-version. På så sätt blir det en väldigt enkel hantering för dig och din organisation där ni inte behöver lägga tid eller tankekraft på installationer eller löpande uppdateringar.

OBS! Du behöver inte ha din CSM-lösning driftad via Sokigos servrar för att kunna implementera modulen.

Kostnader

  • Installation och konfigurering av modulen 4-5 timmar á 1490 kr/h
  • Minimum 500 kr/månad för drift och support av 1 st CSM-site (lägg till ytterligare siter för 250 kr/månad

För dig som inte har CSM Enterprise tillkommer en licenskostnad vid beställning av modulen.

Beställning

Kontakta vår kundservice för att beställa modulen.

Kontakt