Artificiell Intelligens sorterar bort felaktiga handlingar innan de når kommunen

I sommar har vi haft två otroligt duktiga studenter från KTH. Adel Bavey och Jonathan Rinnarv har arbetat på ett projekt tillsammans med oss på Sokigo. De har arbetat på en AI-motor som sorterar bort felaktiga bygglovshandlingar redan innan de når kommunen.

Syftet har varit att undersöka möjligheten för AI kopplat till analys av bifogade handlingar i bygglovsansökan. I nuläget sorteras dessa handlingar av handläggare. Om fel handling skulle vara bifogad får sökande ett nedslag och måste komplettera handlingen. Detta är tidskrävande, då ärendet först granskas, begäran om komplettering skickas och kompletteringen granskas. Sen blir det eventuell komplettering följt av godkännande eller avslag.

AI-motorn är baserad på ett Neuron-nät som ofta används för olika typer av bildigenkänningssystem även kallat IR – Image Recognition. Den är tänkt att kunna urskilja vilken typ av handling som skickats in, om den är giltig i ansökan eller om det är någonting som saknas. Allt detta sker automatiskt och under några sekunder. Så den ansökande medborgaren får besked direkt under sin ansökan och kan komplettera. På så sätt säkerställs att en större andel ansökningar skickas in korrekt. Det sparar även in väsentligt med tid för både handläggare och medborgare!

I nuläget finns en prototyp framställd, och den visar på att det är fullt möjligt att integrera den här typen av lösning i våra system. Viss vidareutveckling behövs dock för att säkerställa att AI-motorn fungerar.

Vill du veta mer eller ansluta dig till projektet?

Kontakta Christophe Poncin
christophe.poncin@sokigo.com
08-404 31 91