Evolution integrerat med webb-tv i Markaryd

Den 28 januari 2019 hölls det allra första webb-tv-sända KF-mötet i Markaryds kommun.

Allt började då de kom i kontakt med företaget Aventia på Kommek-dagarna 2018. Arbetet med att komma igång med att sända Webb-tv har inte krävt mycket arbete enligt Margareta Larsson, kanslichef på Markaryds kommun. De på kansliet som administrerar systemet har dock fått utbildning för att lägga upp de förtroendevalda, förbereda och genomföra en sändning samt att IT-teknikerna har riggat vissa delar. Upplägget har kanslichefen och kommunfullmäktiges presidium beslutat om efter att ha tagit in pris från tre leverantörer.

Markaryds kommun har inte nöjt sig med att endast sända mötet utan ville även ha med sig bilagorna från Evolution att visas under mötets gång. Tillgängligheten för medborgarna som ser och lyssnar på mötet är den absolut största nyttan med lösningen. Att de i direktsändning kan se ärendena som diskuteras.
Utan integrationen skulle det bli mer tidsödande och krångligt. Det är inte heller något merarbete för medarbetarna. Margareta rekommenderar lösningen mellan Aventia och EssVision.

Till det allra första mötet var inte integrationen igång på grund av tidsbrist enligt Margareta, men nu finns även bilagorna på plats och det går alltså för medborgarna att gå in och titta på mötet i efterhand samt att ladda ned bilagorna för respektive punkt. Vid nästa möte som i skrivande stund är den 25 februari kommer även bilagorna gå att ladda ned live. Spännande!
Klicka på länken för att se Markaryds tidigare sammanträden:
Se Markaryds webb-tv här