Ett småländskt införande av Evolution i mål

Under ett års tid har EssVision arbetat med att införa Evolution hos kommunerna på det småländska höglandet. Projektet var omfattande och vars mål var att gå från pärm till skärm. I torsdags (2019-03-21) avslutades och summerades det omfattande projektet i Nässjö. Summa summarum, införandet var en ren succé – på plan, enligt budget och en bra start på användandet av Evolution.

Projektstart

Tidigt 2018 upphandlade Höglandskommunerna (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda), Höglandsförbundet och Jönköpings kommun dokument- och ärendehanteringssystem. Målet med upphandlingen var att hitta ett gemensamt system som kunde hjälpa kommunerna att gå från pärm till skärm. EssVision vann upphandlingen och införandet av Evolution startade sommaren 2018.

Samverkan ledde till framgång

Samverkan mellan kommunerna har genomsyrat hela projektet. Initiativet har gjort det möjligt att hjälpas åt genom hela införandet och spridit arbetsuppgifter så att rätt person gör rätt saker, delat med sig av erfarenheter och spridit kompetensen över kommungränserna. Projektet är ett lysande exempel på styrkan i samarbete. “

”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”
— African Proverb

Som avslut anordnades en kick-out där projektmedlemmar från alla delar av projektet deltog och reflekterade över vad som hade gått bra och vad man tar med sig som lärdomar framåt. Förbättringsmöjligheter dokumenterades för framtiden och saker som hade gjorts bra hyllades.

Vi var alla eniga, införandeprojektet är en verklig succé!