Ett komplett gångvägnät säkerställer beslut på likvärdiga grunder i Uddevalla kommun

Under våren genomfördes en förbättring av Uddevallas vägnätsdata när Nationell vägdatabas (NVDB) kompletterades med fullständig information kring kommunens gångvägnät. Den främsta anledningen till att uppdatera vägnätsinformationen var behovet av att kunna garantera en likvärdig avståndsbedömning i frågan om skolskjuts.

Det fanns ett behov i Uddevalla kommun att på ett smidigare sätt kunna säkerställa rättvisa avståndsbedömningar i frågan om berättigande av skolskjuts. I det dåvarande bedömningsunderlaget fanns nämligen endast tillgång till större gång- och cykelvägar i kommunen vilket ledde till att handläggare inte fullt ut kunde förlita sig på systemets bedömningar och fick utföra en hel del manuell mätning.

Att åtgärda detta skulle innebära en relativt resurskrävande procedur, både gällande tid och kompetens. Därför valde Uddevalla att ta extern hjälp i form av ett konsultuppdrag där kommunen tog fram ett underlag för gångvägnätet som sedan återskapades i digital form med hjälp av TNE Editor, ett redigeringsverktyg för vägnätsknuten information. Produkten av bearbetningen i TNE Editor kunde sen användas för att uppdatera såväl NVDB som kommunens egen lokala vägnätsdata.

Nu när Uddevalla kan koppla det uppdaterade och kompletta gångvägnätet från NVDB till sin skolskjutslösning Vega kan skolskjutshandläggaren lita på att beslut fattas på korrekta och likvärdiga grunder.
Det känns mycket tryggare nu när vi enkelt kan granska systemets uträkningar och tydligt ser hur mätningen har gjorts och samtidigt vet att underlaget stämmer bättre med verkligheten, berättar Hannele Dalman, samordnare i Uddevalla kommun.

Uddevallas största utmaning under projektet var att förstå vilka krav som ställdes på det underlag kommunen skulle leverera för produktion i lösningen TNE Editor. Tack vare arbetet med provleveranser och återkoppling utvecklades kvaliteten allt eftersom och samarbetet flöt på bra.
Vi hade utöver behovet av ett komplett gångvägnät flera grova digitaliseringar som behövde förfinas och konsultupplägget gjorde att vi fick allt snabbt åtgärdat. Samarbetet har fungerat mycket bra och vi har över lag bara positiva saker att säga om projektet med Sokigo och Triona, berättar Ingvar Petersson, GIS-ingenjör i Uddevalla kommun.

Det är verkligen värt omtaget! Nu när allt är på plats och finns tillgängligt digitalt blir det dessutom enklare att underhålla löpande, säger Hannele Dalman, samordnare i Uddevalla kommun.

Här kan du läsa mer om TNE Editor

Vill du veta mer, kontakta gärna:
01 / 03