EssVision och Landborgen blir en del av Sokigo

Sokigo stärker sin position som ledande digital partner till Sveriges kommuner

Sokigo levererar lösningar och tjänster till svenska kommuner baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Målsättningen är att verka som en digital partner och hjälpa kommunerna med utvecklingen av ett modernt och hållbart välfärdssamhälle.

Sokigo har idag ett nära samarbete med EssVision och Landborgen som båda är systerbolag inom IT-koncernen Addnode Group. För att ytterligare stärka helheten i erbjudandet till kommunerna kommer EssVision och Landborgen bli en del av Sokigo från årsskiftet.

Efter sammanslagningen kan därmed Sokigo erbjuda generell dokument- och ärendehantering med krav om diarieföring, nämndhantering och publicering, samt specialiserade verktyg för ärendehantering gällande serveringstillstånd och försäljning av alkohol och tobak.

– De tre bolagen har tidigare arbetat mycket tillsammans så sammanslagningen är ett naturligt nästa steg. Vi ser fram emot fler synergier och integrationer som leder utvecklingen av det digitala samhället framåt, säger Carl-Johan Ahde, VD för EssVision och Affärsområdeschef på Sokigo.

– Sokigo fortsätter ta viktiga steg som stärker vårt erbjudande. I och med sammanslagningen bidrar vi till ökad samhällsnytta och starkare samverkan i de lösningar vi tillhandahåller, säger Anders Sundin, VD för Sokigo.

Vill du veta mer?

Kontaktuppgifter Sokigo
Anders Sundin, VD Sokigo, anders.sundin@sokigo.com, 076-126 68 16

Kontaktuppgifter EssVision
Carl-Johan Ahde, VD EssVision, carl-johan.ahde@essvision.se, 070-770 57 17

Om Sokigo

Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar. Sokigo ingår i IT-koncernen Addnode Group.