En e-tjänsteplattform med öppen kod

Abou är e-tjänsteplattformen med öppen kod som gör det möjligt för användaren att själv bygga både tjänster och integrationer. Denna frihet minskar leverantörsberoendet och öppnar för att välja de vassaste verktygen för verksamhetsspecifika ändamål. Samtidigt skapas en tydlig ansvarsfördelning där leverantören ansvarar för att hantera de grundläggande kraven gällande exempelvis tillgänglighet, säkerhet och hantering av teknisk skuld. Plattformen med all förväntad funktionalitet och mycket mer helt enkelt!

Vi tror på samverkan i både stort och smått. Vi tror också på att en viktig förutsättning för att få samarbete att fungera är ansvarsfördelning och förståelse, att vilja bidra med sina styrkor men också att våga ta hjälp med sina svagheter. Det är just därför två ledord för utvecklingen av vår e-tjänsteplattform Abou är anpassning och samverkan. Användaren ska enkelt kunna anpassa Abou efter sin verksamhet, både genom att koda själv i editorn och genom att enkelt kunna koppla på lämpliga moduler och integrationer. Som plattform ska Abou även kunna främja samarbete, både inom och utom användarens organisation, med hjälp av integrationsmöjligheterna till andra lösningar och att med lätthet kunna hämta och dela färdiga e-tjänster verksamheter emellan.

Utöver de färdiga e-tjänstepaketeringarna Minut Miljö och Minut Bygg har vi även byggt en hel del tjänster själva. Vi kan med hjälp av kodeditorn skriva egen logik i Python eller JavaScript och får på så sätt möjlighet att enkelt anpassa en hel del funktioner i tjänsterna – vilket dessutom har blivit smidigare allteftersom plattformen utvecklats under åren, berättar John Nilsson, digitaliseringsutvecklare i Ängelholms kommun.
Vi har nu gått från ett ”produktionsstadie” där alla blanketter ersattes med digitala formulär, till att nu befinna oss i ett ”optimeringsstadie” där formulären vidareutvecklas till smarta och integrerade tjänster, fortsätter John Nilsson.

E-tjänsteutvecklarna Tobias Nurme och Omar Almasalmeh tillsammans med produktägare Lena Sannerholt från Örebro kommun berättar att det finns många bra exempel på e-tjänster, både enkla och mer avancerade, byggda i plattformen Abou som aktivt tar emot ärenden inom kommunen. För närvarande finns cirka 250 externa respektive 120 interna tjänster driftsatta i Örebro.
Det är en väldigt stabil plattform, allt rullar på och vi behöver inte känna oro för krascher i systemet, säger Tobias Nurme.

Ansvarsfull och hållbar utveckling – ett aktivt val

Att säkerställa och optimera funktionalitet, effektivitet och systemsäkerhet kräver kontinuerlig utveckling och resurser. Här kan och vill vi som systemleverantör ta ansvar för att tillhandahålla kvalitativa hjälpmedel för digitalisering inom offentlig sektor som frigör tid och resurser för användarens kärnverksamhet.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla plattformen, både vad gäller ny funktionalitet och förbättringar av befintliga funktioner. Detta görs i nära dialog med våra kunder. Vi har även stort fokus på att vara proaktiva när det kommer till regulatoriska krav som exempelvis tillgänglighet och de EU-direktiv som påverkar alltmer av våra kunders verksamhet. Vi följer vad som händer på marknaden och samarbetar med aktörer som exempelvis Bolagsverket, vilka tar fram nya lösningar enligt de nationella initiativ som samordnas av DIGG. Det är viktigt för oss att ha en ansvarsfull och hållbar utvecklingsplan – med andra ord att den utveckling vi prioriterar och genomför idag skapar en plattform som är säker, förvaltningsbar och flexibel för att kunna stödja såväl nuvarande som kommande behov, säger Sofia Garén, produktägare för Abou hos Sokigo.

Vill du veta mer? Kontakta gärna: