Ekerö kommun underlättar för överförmyndare och ställföreträdare genom ny e-tjänst och integration

Som ställföreträdare i Ekerö kommun är det nu enkelt att skicka in års- och sluträkningen då en ny e-tjänst kan hämta underlaget direkt från rapporteringssystemet. För att göra den efterföljande hanteringen ännu smidigare har tjänsten dessutom en integration med överförmyndarsystemet.

Arbetet med att ta fram lösningen skedde i tre olika steg – byggandet av e-tjänsten i plattformen Abou, integration mot Överförmyndarsystemet och till sist integration mot PC-ställföreträdare. Projektet var omfattande och de första två stegen drog ut lite på tiden. Genom att tillsätta ytterligare resurser, och med hjälp av fler löpande avstämningar, blev processen för det sista steget effektivare och projektet nådde sitt mål.

Vi ser detta som ännu ett steg i digitaliseringsprocessen men även som ett sätt att sänka tröskeln och attrahera fler potentiella ställföreträdare. Förhoppningen är också att detta på lång sikt ska minska överförmyndarens belastning, säger Susanne Milton, förändringsledare på Ekerö kommun.

Kommunikation – en grundläggande utmaning

Den största utmaningen under projektet var helt enkelt att få till ett bra samarbete när tre parter var involverade, Ekerö kommun samt de två systemleverantörerna Peribon och Sokigo. Därför förespråkar Ekerö vikten av att ha ett ordentligt förmöte med alla inblandade där en tydlig målbild och projektplan presenteras. Då ges tillfälle för följdfrågor och diskussion samt möjlighet att säkerställa en gemensam vision som alla är införstådda med.

Se till att få ett bra förmöte och ett estimat på samtliga steg i projektet. Därefter rekommenderar jag att boka in täta projektmöten för att få framdrift i projektet och en tät uppföljning. Sist men inte minst, gör mycket tester! Både funktionstester och användartester med invånare, säger Susanne.

Hela 49 % av årets års- och sluträkningar skickades in via e-tjänsten i Abou som publicerades i januari 2022.
Vi har fått många positiva reaktioner och väldigt konstruktiv feedback av ställföreträdarna, vilket är väldigt roligt. Är de glada, blir vi glada, avslutar Susanne.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna din kundansvarige eller  produktägare Sofia Garén, sofia.garen@sokigo.com.
Här kan du läsa mer om Sokigos erbjudande inom e-tjänster