Effektiviserad ajourhållning via automatisk incheckning i Västerås stad

Västerås stad har som en av de första kommunerna i landet börjat använda sig av funktionen ”automatisk incheckning” vid leverans till Nationell vägdatabas (NVDB). För att skapa det underlag som levereras via automatisk incheckning använder sig Västerås av lösningen TNE Editor – verktyget för snabb ajourhållning av vägnätsknuten information.

Det som är bra med TNE Editor är att vem som helst kan lära sig grunderna i systemet, utan att behöva ha tidigare erfarenhet av CAD eller vana av kart- och mät-arbete, och det är hyfsat lätt att skapa nya geometrier, berättar Åsa Lundin, GIS-ingenjör och handläggare i Västerås stad.

Den information som handläggarna skapar och underhåller med hjälp av TNE Editor kommer till användning både inom och utom kommunen.
Externt nyttjas vår data som underlag för bland andra Lantmäteriet och blåljusverksamhet. Inom kommunen kan det till exempel användas för väghållning och som underlag för lokala trafikföreskrifter, berättar Lina Hallberg, GIS-ingenjör och handläggare i Västerås stad.

Förändringar i arbetssätt innebär sällan endast raksträckor och som tidiga användare av både automatisk incheckning och TNE Editor kan Västerås se möjlighet till förbättring. Trots detta ser kommunen redan nytta i den automatiserade processen.
När allt fungerar som det ska är det riktigt bra och du kan se dina ändringar direkt i NVDB-webb dagen efter. Den automatiska incheckningen sparar mycket tid, inte minst då du slipper bevaka när en ändring är behandlad och publicerad, berättar Anna Egebäck, GIS-ingenjör och handläggare i Västerås stad.

Läs mer om TNE Editor här

Effektivisera mer med automatisk incheckning!

Alla användare av TNE Editor har möjlighet att nyttja möjligheten till automatisk incheckning i NVDB. Är du intresserad av att veta mer, ta gärna kontakt med Michael Hallgren eller Aris Kolovos. Du kan även läsa mer om automatisk incheckning på NVDBs hemsida.

Vill du veta mer, kontakta gärna: