LIDINGÖ KOMMUN

Effektivare arbete med e-tjänster

Lidingö stad har under flera år haft olika e-tjänster. Idag finns över 60 stycken och de ökar ständigt som en del av stadens arbete med digitalisering. Efter att de fått en ny plattform från Sokigo fungerar deras jobb med e-tjänster mycket bättre.

År 2016 var det dags för ny upphandling av e-tjänster. Lidingö stad ville hitta en lätthanterlig plattform. Att snabbt och enkelt kunna justera innehåll i formulär kändes viktigt, men även att plattformen hängde med i deras behov av moderna e-tjänster.

Viktigt att involvera hela organisationen

Sokigo vann upphandlingen och arbetet var snart i full gång. Enligt projektgruppen där IT och varje förvaltning representerades, handlade framgången om att alla delar i organisationen var med. En samverkan mellan intern IT, verksamhet och leverantören Sokigo.

-Nu kan de olika förvaltningarna själva bygga och ändra e-tjänsterna, vilket gör arbetet roligare och bättre, säger Madelene Olsson på IT-enheten i Lidingö s

Kreativ workshop med varje verksamhet

Sokigos metodik var att redan från start involvera alla verksamheter som hanterar e-tjänster. Genom ett antal workshops med varje verksamhet gick man igenom e-tjänsterna. ”Hur ser målgruppens behov ut?” ”Vilka frågor behövs för att utföra ett ärende optimalt?” var frågor som diskuterades.

Resultatet av workshopparna lade sedan grunden för de nya e-tjänsterna. När de var klara genomförde man acceptanstester med varje förvaltning.

”Vi fick det vi hoppades på”

Idag är det så enkelt att skapa och hantera e-tjänster att respektive verksamhet själva bygger sina e-tjänster. Hela vägen från start till mål: skola och barnomsorg, äldreomsorg, tekniska förvaltningen med flera. Sedan granskar kommunikatörerna att språket är korrekt, enhetligt och lätt att förstå.

– Den största vinsten är att verktyget är så lätt att jobba i. Användargränssnittet gör att vem som helst kan bygga formulär och ändra i dem, fortsätter Madelene Olsson.

E-tjänsters 10 i topp

Felanmälan på lidingö.se har toppat ända sedan de införde de nya e-tjänsterna. Nu kan folk enkelt anmäla trasiga gatlyktor, fråga om äldreomsorg eller barnomsorg. Det är allt från synpunkter och felanmälningar till andra angelägna frågor. Staden kan dessutom mäta och följa upp hur bra tjänsterna fungerar.

”Vi är jättenöjda”

Lidingö stad är rörande överens om att processen med Sokigo varit utmärkt. Arbetet har varit professionellt och gått enligt plan. Under resans gång har de hela tiden fått tydliga besked om utmaningar och möjligheter.