E-tjänsterna i Härryda gör succé!

I Härryda har fler invånare börjat använda sig av kommunens digitala tjänster. Tjänsterna automatiserar flera moment i ärendehanteringsprocessen. Det möjliggör för kommunens handläggare att fokusera mer på verksamhetsnytta och komplexa ärenden.

Vad är det som har gjort att så många ärenden kommer in digitalt?

Det har skett en rejäl ökning av inkomna ärenden via e-tjänsterna, en ökning som stärker tilltron på konceptet ”Digitalt först” som tillämpas i kommunen. Tusen inkomna ärenden på en månad, någonting som tidigare gällde på ett helt år. Vi har pratat med Alexander Hallgren, Digital strateg i Härryda kommun om deras framgångar.

Viktigt att få hela organisationen att tänka digitalt

”Grunden till vår framgång ligger i en organisationsförändring. Den innebär att varje verksamhet har en representant som är ansvarig för e-tjänster. På så sätt blir ansvaret mer verksamhetsnära och frågan om e-tjänster kommer högre upp på dagordningen i hela organisationen. På så sätt får vi fram högpresterande e-tjänster som gör mest nytta för respektive verksamhet.”

Från intern process till medborgartjänst

Alexander leder en grupp som utvecklar e-tjänster för hela kommunen. På bara ett par månader har ett tjugotal e-tjänster skapats. Under konceptet ”Digitalt först” arbetar hela kommunen för att alltid ha ett digitalt tankesätt. Vikten av att arbetsgruppen har nära till kommunens alla verksamheter är stor. Tillsammans med viljan att hela tiden leta efter förbättringspunkter och ha fokus på medborgarens bästa når man framgång enligt Alexander.
” Vi bygger de flesta e-tjänster själva och i vissa fall har de fungerat mer som ett verksamhetssystem. Det tycker jag är riktigt häftigt. Det är mer en utvecklingsplattform än en e-tjänsteplattform för oss.”

Vill du veta mer?

Kontakta Alexander Hallgren på alexander.hallgren@harryda.se eller Carolina Röhrl på carolina.rohrl@sokigo.com.