LUNDS KOMMUN

E-tjänst med bokningssystem för kommunens loppis

Södra Esplanadens lördagsloppis är ett av Lunds mest populära besöksmål och intresset för att hitta en ledig plats där man kan sälja sina gamla prylar är stort. Nu har vi ett bokningssystem som gör att försäljare bokar plats i förväg och kan ta det lite lugnt på lördagsmorgonen.

Det finns flera andra fördelar med den nya e-tjänsten:

  • Loppmarknadens omfattning har blivit tydlig eftersom det finns ett begränsat antal platser att boka i e-tjänsten. Dessförinnan svällde loppisen ut över ett större och otillåtet område vilket skapade problem med t ex ökad nedskräpning och framkomlighet
  • Bokning med BankId minskar behovet av en vakt som går runt på loppisen och samlar in personuppgifter, och innebär dessutom att vi får in mer tillförlitliga uppgifter. Registrering av personuppgifter är ett krav som Skatteverket ställer på alla som hyr ut mark för torghandel och loppmarknad
  • Alla som bokar plats får ett bekräftelsemejl vilket innebär att vi har fått en kommunikationskanal till försäljarna. Här kan vi berätta om vilka regler som gäller, t ex om var man ska parkera och slänga sitt skräp för att närboende inte ska påverkas alltför mycket. Vi kan också passa på att informera om arrangemang som påverkar loppisen under de kommande veckorna
  • Loppisen får en lugnare start på morgonen vilket minskar behovet av hjälp till konfliktlösning via torgvakten. Det blir inget bråk om platser när alla har fått sin plats i förväg. Det finns inte heller längre något behov för säljare att vara på plats mitt i natten för att försäkra sig om en viss plats, vilket innebär mindre trafik i området
  • Loppmarknadens omfattning har blivit tydlig eftersom det finns ett begränsat antal platser att boka i e-tjänsten. Dessförinnan svällde loppisen ut över ett större och otillåtet område vilket skapade problem med t ex ökad nedskräpning och framkomlighetFredrik Gustavsson, parkeringschef:
    ”Att ändra rutinerna för något så inarbetat som loppisen på Södra Esplanaden är en utmaning men de flesta försäljarna uppskattar lite mer ordning och reda. Du slipper köa till parkeringsautomaten för att betala och vet i förväg var du kan ställa upp dina saker”.

Alla platser bokas och betalas via kommunautomatens e-tjänst i förväg. Bokningsbekräftelsen innehåller ett platsnummer som motsvaras av en platta i marken. Det går fortfarande bra att vara spontan och bestämma sig när man ser hur vädret blir på lördagsmorgonen eftersom bokningen är öppen fram till kl 09.00. Bokningen görs med BankId vilket betyder att vakten inte längre behöver gå runt och samla in försäljarnas personuppgifter för att uppfylla Skatteverkets krav. Den som inte har BankId eller egen e-postadress kan få hjälp med bokning hos Turistbyrån mot uppvisande av vanlig legitimation. Vi vill ha en schysst loppmarknad och tycker det är bra med tydligare identitetskontroll, även om det kan innebära att en viss typ av försäljare försvinner.

Bokningen har varit igång några veckor och fungerar bra. Den vanligaste synpunkten är att det inte går att boka två platser intill varandra eftersom många vill stå tillsammans med sin kompis. Det är helt klart en utvecklingsmöjlighet!

Läs mer om loppisbokning i Lund: www.lund.se/loppis