ÅMÅLS KOMMUN

E-tjänst för att söka Feriearbete i Åmåls kommun – en succé

Fler och fler invånare vill kommunicera med kommunen via dator, mobil eller läsplatta. Teknik och ett smartare arbetssätt med ökad flexibilitet kommer skapa nya krav på framtidens kommuner. Här kommer ett av många lysande exempel på hur vi alla kan dra nytta av varandra. Ett regionalt samarbete inom självservice, delning av populära e-tjänster.

Samverkan i Dalsland

Efter lite detektivarbete visade sig att grannkommunen Bengtsfors höll på med en liknande e-tjänst för feriepraktik. Åmål fick Bengtsfors e-tjänst och justerade den efter sina önskemål. Åmål lanserade sedan e-tjänsten egentligen utan någon direkt marknadsföring.

Tack vare Åmåls och Bengtsfors fina samarbete av en mycket användbar e-tjänst så har Sokigo valt att tillgängliggöra den för samtliga kunder i e-tjänstebanken Provrummet. Där ligger de mest populära e-tjänsterna tillgängliga för att befintliga kunder att dela på. Istället för att uppfinna hjulet på nytt så kan Sokigos kunder hämta redan färdiga e-tjänster för att anpassa och använda i sin kommun. Detta sparar mycket tid, inte bara för handläggaren men också för alla inblandande som annars skulle varit med vid bygget av e-tjänsten och framtagning av texter m.m. Genom ett samarbete inom självservice kan e-tjänster skapas för färre skattekronor.

Omedelbar användning av e-tjänsten

Åmåls kommun med sina drygt 12 000 invånare fick in 106 ärenden första månaden när e-tjänsten lanserades. Månaden därpå i maj fick man in 170 ärenden till. Feriearbete var den överlägset mest använda e-tjänsten 2016.

Varför fick e-tjänsten sådan genomslagskraft?

Kommunen blev väldigt förvånad över det enorma gensvar man fick på e-tjänsten.

Annika Brodén, Verksamhetsutvecklare i Åmåls kommun:

”Tröskeln att ta kontakt är betydligt lägre för skolungdomar när det finns en e-tjänst att använda. Genom att all information finns på ett ställe och vi kan säkerställa att alla uppgifter som behövs finns med, förenklas arbetet för handläggarna”.

Alla vet att ungdomar är mycket aktiva på sociala medier. Rykten spreds snabbt mellan ungdomarna utan att kommunen behövde informera och marknadsföra e-tjänsten nämnvärt.

Vad blev resultatet?

Trots att e-tjänsten lanserades under kort tid så blev den snabbt den mest använda e-tjänsten i Åmåls kommun. I maj stängdes e-tjänsten. Alla ungdomar som sökte fick feriepraktik!

Det är tydligt att e-tjänster som vänder sig till ungdomar får stor genomslagskraft.

Stor framgång även i Bengtsfors kommun

Bengtsfors lanserade både feriearbete och ansökan om tjänst i kommunen. Bägge e-tjänsterna blev framgångsrika och sparade mycket pappershantering och administration.

Anna Sandström, webbredaktör i Bengtsfors kommun:

”Nu slipper cheferna åka till kommunkontoret och hämta pappersluntor, som de sedan ska hålla rätt på. Nu finns allt på samma ställe. Alla chefer ser vinsten med e-tjänsten och den har även kvalitetssäkrat hela rekryteringsprocessen, bland annat genom att alla sökande får en bekräftelse på sin ansökan och besked om eventuella avslag”.