Digitaliseringen – en förutsättning för framtidens skogsbruk

Skogsbranschen har ett stort behov av att tillvarata möjligheterna med ny teknik. Man behöver utveckla och anpassa nya arbetssätt vad gäller optimering av råvaruflödet och nu även ta större hänsyn till ekologiska och sociala faktorer. Detta innefattar hela flödet från skoglig planering till industri. Därför pågår idag ett intensivt digitaliseringsarbete inom branschen – där Sokigo är en nytänkande och ledande leverantör.

Att samarbeta med företag som utvecklar digitala IT-stöd ger en förutsättning för att modernisera den skogliga processen. Sokigo har utvecklat ett produktkoncept som bär namnet Sokigo Forest. Konceptet har tagits fram tillsammans med kunder och omfattar behoven för traditionellt skogsbruk likväl som för kontinuitetsskogsbruk.

– Skogen har så många värden för hela vårt samhälle. Vi har i vårt skogliga erbjudande även inkluderat att skogen kan skötas med olika syften. I stadsnära skogar så kan det bland annat innebära att skogen ska planeras, skötas och anpassas till att vara ett rekreationsområde, säger Staffan Bygdén, affärsområdeschef.

Teknisk plattform för mobilitet och sammanhållen informationskedja

Sokigo Forest konceptet och dess olika produkter bygger på en helt ny teknisk plattform som möter behovet av mobilitet och en sammanhållen informationskedja. Det är baserat på öppna och dynamiska system som förenklar och förbättrar kommunikationen. Detta leder till alla parter och delar av processen kan arbeta i samma tekniska miljö. Det ökar kvaliteten på den digitala kommunikationen mellan beställare och utförare. Verksamhetssystemen är helt webbaserade och mobila så verktygen kan användas inne på kontoret såväl som ute i fält.

– Vi utvecklar produkter och lösningar med en tydlig ambition och inriktning. Förutom att det givet ska ge direkta värden till kunden och vara till hjälp i dess vardag så är det viktigt för oss att det bidrar till förbättring i ett bredare perspektiv. Det kan till exempel vara att system för skoglig planering ska kunna bidra till att minimera körskador i skogen, minska påverkan på miljön, minska stress. Kort sagt, det vi levererar ska bidra till hållbarhet över tid, såväl i skogen som i samhället stort, avslutar Staffan Bygdén.

Här kan du läsa mer om produktsviten Sokigo Forest