Digitala tvillingar – en strategisk möjliggörare för hållbarhet

Idag lanserar Addnode Group en kampanj för att lyfta fram exempel på användande av digitala tvillingar inom koncernen. I kampanjen presenteras sju olika fall där dotterbolagen, med hjälp av digitala tvillingar, hjälper kunder inom allt från sjukvård till infrastruktur och smarta städer.

Den ekonomiska satsningen på digitala tvillingar förutspås öka markant de kommande åren och nyttjandet av metoden kan bidra till en positiv hållbarhetsutveckling genom till exempel minskad energiförbrukning, omställning till mer hållbara material och optimering.

Mer information finns att läsa i pressmeddelandet.