CSM 4.0 samt CSM FAST och FOLK Nyheter

Den nya generationen CSM inkluderar stora tekniska förändringar bl.a.:

  • CSM Portalen baseras på Minimap
  • CSM Portalen och CSM Mobile skiftas till Openlayers 4
  • Nya Java script Apier ersätter befintliga
  • Uppgradering av Apache Tomcat och Java

CSM 4.0 tillförs tre större nya respektive omskrivna modulpaket utöver övriga förbättringar:

  • CSM Mobile; Stor omskrivning med nytt utökat stöd för behörighet, profiler, inventeringsfunktioner och en ny grafisk design.
  • IAM; En ny utökad applikation för behörighetsstyrning som komplement till AD baserad på Redhat Keycloak, ApacheDS, FreeOTP alt Google Authenticator innehållande både självbetjäning och tvåstegs autentisering.
  • Print designer; En ny modul för förbättrade utskrifter och skapande av mallar i CSM.
  • Nytt Sokigo ”skin” anpassat för 4.0

I tillägg till CSM 4.0 lanseras även nya CSM verksamhetsmoduler:

  • CSM DWG Import/Export
  • CSM StreetSmart

CMS Enterprise

För er som gått över till en Enterprise licens är det ett bra läge att lägga till fler moduler i er installation i samband med uppgraderingen till 4.0.

CSM FAST och åtkomst till Arken

I denna version av FAST är åtkomsten till Lantmäteriets digitala arkiv ”Arken” förändrad.
Åtkomsten sker nu via en modul i FB, FB FIR Arken. Detta kräver version FB 7.5.0.

Säkrare användarhantering i CSM FAST och FOLK

Med en inställning kan man nu välja att ställa in att användarhanteringen helt ska hanteras på servern, dvs ingen användare skickas i klartext från klienten vid anrop mot servern.

Standardinställningar för koppling till kartlager i FAST och FOLK

Tidigare har man för varje ny karta i systemet varit tvungen att göra inställningar för Fastighetsytor och Adresspunkter under Avancerade inställningar. Dessa kartlager är ofta samma i alla kartor för en kund. Därför kan man nu under avancerade inställningar som en administratör spara gjorda inställningar som en standard för hela systemet. På varje karta kan man sedan spara avvikande inställningar.

Snyggare visning av etiketter i kartan

När man i FAST och FOLK visar sökta objekt i kartan, fastighetsytor eller adresspunkter, visas nu etiketterna (labels) till objekten på ett tydligare sätt. Förutom lite tydligare texter är den största förbättringen att etiketterna nu inte visas när man är väldigt långt utzoomad i kartan. Detta gör att man tex vid många visade objekt över ett stort geografiskt område inte längre får en ”grötig svart massa” av etiketter.

Färg- och stilsättning

Den nya versionen av FAST och FOLK har stöd för att kunna stil- och färg-anpassas i en global stilmall i systemet. Denna mall styr färgsättningen i tex FAST, FOLK, RUTT som du har laddade i din applikation. Vid leverans medföljer en standardmall men möjligheten finns för en administratör att kunna skapa egna stilmallar.

Enklare att kommunicera med andra moduler via kartan

Med nya versioner av modulerna FAST, FOLK och RUTT har det nu blivit enklare att nyttja visade objekt i kartan från en modul för att sedan hämta berörda identiteter i en annan. Tex kan man i RUTT först skapa zoner/ytor med en zonanalys för att därefter ta reda på vilka som äger fastigheterna som berörs av en zon (FAST) eller ta reda på vilka som bor i den zonen (FOLK). Till visade objekt i kartan kan man enkelt lägga till andra objekt som man vill söka berörda fastigheter för tex en egen ritad linje eller polygon.

Rapporter från Sokigo FB Web

För kunder som kopplar sin FOLK-modul mot FB finns nu en möjlighet att använda ett flertal av de rapporter som finns i FB Web. Hela rapportmenyn är därmed utökad med fler möjligheter. De rapporter som finns nu är dessa: Boenderapport, Lägenhetsrapport, Personrapport, Personrapport med val, Familjebild och Adressetiketter folkbokförda/hushåll (med val av etikettarkstyp).

Exportera till Excel

I den nya versionen av FOLK finns nu äntligen stöd för att exportera sina resultat till Excel. Som standard följer det med tre olika Excelexporter; en baserad på fastigheter, en baserad på adresser och en baserad på resultat med personer. Dessa val finns i rapportmenyn under Exportera till Excel.  Som kund kan man själv konfigurera egna Excelexporter som då dyker upp under Exportera till excel. För att skydda excelexporter med personnummer för kraven i GDPR kommer man för Enkla användare i systemet dölja de 4 sista siffrorna i personnumret. Som avancerad användare får man ut fullständiga personnummer. 

Redovisning av civilstånd

Civilståndskoden som redovisas på folkbokförda personer i FOLK redovisas nu i klartext, ej med förkortning.