Beställ nya versionen av Ecos

Nu är den nya versionen Ecos 2.7 på gång! Uppdateringen innehåller bland annat stöd för rapportering av 2020 års livsmedelskontroll och hanterar de förändringar som gäller för kontrollen 2021. Detta innebär att den nya versionen är tvingande och måste vara installerad senast den 1 januari.

Integration med Evolution

En av de större förändringarna gäller hantering av nämndsammanträden. Förbättringarna innebär en sammanhållen bild över underlag och beslut. För dig som använder systemet Evolution som generell nämndhantering kan tilläggsmodulen för Ecos anskaffas för att automatiskt föra över handlingar.

För anskaffning av tilläggsmodulen integration Evolution, kontakta affärsansvarig Jan Sjöbrand.

Ett smakprov av Ecos 2.7:

• Bättre hantering av part och kontaktuppgifter
• Möjlighet att styra om ett debiteringsunderlag ska aviseras
• Egna fält för utökade anläggningsuppgifter
• Anläggningar tillåts sakna fastighet och kan ges en platsbeskrivning
• Flera e-postadresser kan användas för in- och utgående mail
• Projekt har en ny översikt

Läs hela listan över förbättringar i Ecos versionsinformation som du alltid når via hjälpmenyn. Håll också utkik efter inbjudan till demo som kommer inom kort!

Beställ via kundservice

Kontakta oss på kundservice@sokigo.com för beställning, ange att det gäller uppgradering till Ecos 2.7.

Tillsyn och SLV-Kontroll

Om du har tilläggsmodulerna Tillsyn eller SLV-Kontroll måste även dessa uppgraderas för att fungera i framtiden. Båda modulerna har ett offlineläge som inte stöds av de senaste versionerna av Chrome och Edge. Tillsyn har också en e-postfunktion som berörs av förändringarna i Ecos. Meddela i din beställning om du önskar denna uppgradering.

Tänk på att vara ute i god tid för att undvika eventuella installationsstopp och annat planerat underhåll av IT-miljön.

Vid frågor, kontakta gärna:

Produktägare Lars Holgersson, lars.holgersson@sokigo.com, 08-404 31 70
Affärsansvarig Jan Sjöbrand, jan.sjobrand@sokigo.com, 08-20 47 90