Behåll din data inom Sverige

Har du koll på i vilken miljö din tjänsteleverantör, som tillhandahåller dina driftade lösningar, hanterar din data? Sokigos servrar hittar du i det norrländska urberget – bergsäkert!

”Sokigo har gjort det aktiva valet att all data som hanteras åt kunder lagras och behandlas i Sverige av svenska företag. Vidare sker all vår interna nätverkstransport via länknät som ägs av svenska bolag. Vår strategi innefattar att inte använda oss av amerikanska bolag i dagsläget. Beslutet har sin grund i den amerikanska lagen ”Cloud Act”:s utformning, EU-domstolens dom i det så kallade Schrems-II målet angående Privacy Shield, Försäkringskassans Vitbok om molntjänster och inte minst kundkrav” säger Fredrik Ekelund, CTO hos Sokigo.

Om det i framtiden skulle bli aktuellt för oss att överväga nyttjande av utländska molntjänster eller behandlingsställen kommer detta föregås av kontakter med respektive kund.

”Sokigo satsar stort på att kunna erbjuda driftade tjänster som är just säkra. Det är som en garanti alla våra användare får på köpet – datasäkerheten” säger Erik Zimmerman, Verksamhetsansvarig för kunddrift hos Sokigo.